Burdur Gölü Alt Havzası’nda su miktar ve kalite değişimlerinin irdelenmesi


Kaçıkoç M. , Tanık A. G. (Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2019 - 2021

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: May 2019
  • End Date: May 2021

Project Abstract

Proje’de ülkemizin 14 Ramsar alanından biri olan Burdur Gölü’nün yıllar boyunca su miktar ve kalitesinin düşmekte olduğu gerçeğinden hareketle Süleyman Demirel Üniversitesi Çevre Mühendisliği ile iş birliği yaparak  İTÜ Çevre ve Geomatik Mühendisliği’nden araştırmacılarla birlikte disiplinler arası bir çalışma ile göl su hacminin ve kalitesinin değişiminin nedenleri irdelenecektir.     Proje kapsamında 1970-2015 dönemine ait gerek miktar gerekse de su kalitesi verilerinin incelenmesinin yanı sıra, 2015-2020 dönemi için de farklı veri gruplarıyla su hacmi değişimi ile arazi örtüsü/arazi kullanımı (AÖ/AK) durumu uydu görüntülerinden mevsimlik olarak detaylı bir şekilde incelenecektir. Optik ve SAR uydu görüntüleri ile göl alanındaki ve su hacmindeki değişimler belirlenecektir. Uydu görüntülerinden elde edilecek alan bilgileri ile göl ve çevresinin batimetri bilgileri de kullanılarak hacim belirlenecektir. Mevcut olan göl su kalitesi ölçümleri, meteorolojik veriler ve uydu görüntü sonuçları bir arada uzmanlarca değerlendirilerek göldeki kalite ve miktar değişiminin nedeni/nedenleri araştırılacaktır. Proje kapsamında su kalitesi izleme çalışması yürütülmeyecek; ancak mevcut ulaşılabilir izleme değerlerinden yararlanarak kalite değişimi irdelenecektir. Sentinel 1 SAR görüntüleri de kullanılarak interferometri tekniği ile karasal alanda meydana gelen deormasyonlar 2015-2020 yılları arasında belirlenecektir.   Burdur Gölü yönetimine bilimsel katkı sağlanması ile sonuçlanacak çalışma ve çalışmada kullanılan Uzaktan Algılama gibi teknolojik araçlar diğer benzer özellikteki ulusal ve /veya uluslararası su ekosistemlerinin yönetim planlarının geliştirilmesinde kılavuz olarak kullanılabilecektir. Bu amaçla ulusal farkındalığın yaratılması için projenin sonuna yakın yörede bir çalıştay düzenlenecek ve yöredeki paydaşlarla çalışmanın sonuçları konusunda bilgi alışverişinde bulunulacaktır.   Yaygın etkinin arttırılması amacıyla uluslararası saygın bir kongreye bildiri ile katılım sağlanması düşünülmektedir. Ayrıca proje bulgularının da vurgulanacağı SCI kapsamında bir yayın hazırlanması da planlanmaktadır.