Selüloz üretiminde kullanılacak mikroorganizmaların izolasyonu, moleküler tanısı ve mikrobiyel selülozun gıda sanayinda kullanım olanaklarının araştırılması


KART A.

TUBITAK Project, 2005 - 2008

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: September 2005
  • End Date: September 2008