Çocukluk Dönemi Örselenme Yaşantıları ile Evli Bireylerde İlişkisel Yılmazlık, Evlilik Yetkinliği ve İlişkisel Güven Arasındaki İlişkide Bağlanma Stillerinin Aracı Rolü


Kara E. (Executive) , Şahin F.

TUBITAK Project, 2018 - 2019

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: October 2018
  • End Date: September 2019