Bazı Boronik Asit Türevlerinin Pseudomonas aeruginosa’da Virülens Faktörlerinin Üretimine Etkisinin Araştırılması


ULUSOY S. (Executive), AKALIN R. B.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2013 - 2018

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: April 2013
  • End Date: December 2018