Periodontal hastalık ve hiperlipidemi ilişkisinin çift yönlü değerlendirilmesi' SBAG-3583


YETKİN AY Z.

TUBITAK Project, 2007 - 2009

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: January 2007
  • End Date: January 2009