: Pseudomonas aeruginosa Klinik İzolatlarında Virülans Faktörlerinin Araştırılması ve İzolatlar Arasındaki Klonal İlişkinin Pulsed Field Jel Elektroforez Yöntemiyle Belirlenmesi


Önem E. (Executive) , Ulusoy S.

TUBITAK Project, 2017 - 2018

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: April 2017
  • End Date: April 2018