İçsel ve Dışsal Poliaminlerin Kuraklık Stresi Uygulanan İki Arpa Varyetesi (Hordeum vulgare cv. "Bülbül 89" ve Hordeum vulgare cv. Burakbey) Üzerindeki Fizyolojik ve Moleküler Etkilerinin Karşılaştırılması


TABUR S. (Executive)

TUBITAK Project, 2018 - Continues

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: December 2018
  • End Date: Continues