Bipolar Bozukluk ve Şizofreni tanılı hastalarda tiyoldisülfit homeostazisi ve serum bakır çinko alüminyum düzeylerinin değerlendirilmesi


KUMBUL DOĞUÇ D. (Executive) , BOZKURT M.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2020 - 2021

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: April 2020
  • End Date: March 2021