Hüdai (Sandıklı-Afyonkarahisar) Jeotermal Alanı ve Çevresinin Hidrojeolojik, Hidrojeokimyasal ve İzotopik İncelemesi


DAVRAZ A., AKSEVER F.

TUBITAK Project, 2010 - 2013

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: January 2010
  • End Date: January 2013