Öğrenme Nesne Ambarları İçin Zeki İçerik Yönetim Yazılım Ana Çatısı


KOÇ M., YİĞİT T. (Executive)

TUBITAK Project, 2015 - 2017

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: August 2015
  • End Date: December 2017