Yerüstü, Kıyı ve Geçiş Suları için Çevresel Hedeflerin Belirlenmesine Yönelik Metodolojinin Geliştirilmesi: Büyük Menderes Havzası Pilot Çalışması


Beyhan M. , Zeybek M. , Terzi Ö. , Pamukoğlu M. Y. (Executive)

TUBITAK Project, 2012 - 2017

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: December 2012
  • End Date: June 2017