Afet riskinin kent ölçeğinde bütünleşik bir yaklaşımla modellenmesi ve sürdürülebilir kalkınma politikalarına entegrasyonu: Deprem örneği


DEMİRKIRAN F.

Project Supported by Other Official Institutions, 2006 - 2007

  • Project Type: Project Supported by Other Official Institutions
  • Begin Date: January 2006
  • End Date: January 2007