Dikloro(3-kloropiridin-N)[1,3-dialkilbenzimidazolyum-2-iliden] palladyum(II) (PEPPSI) Komplekslerinin Sentezi ve Katalitik Aktiviteleri


Akkoç S. , İlhan İ. Ö. (Yürütücü), Gök Y.

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2013 - 2015

  • Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
  • Başlama Tarihi: Mart 2013
  • Bitiş Tarihi: Şubat 2015