Endotoksin ile İndüklenmiş Koryoamniyonit Gebe Sıçan Modelinde Maternal Fingolimod Uygulamalarının Plasenta, Fetal Akciğer ve Fetal Beyin Üzerindeki Koruyucu Etkisinin İmmünohistokimyasal Olarak Değerlendirilmesi


AŞCI H. , SEZİK M.

TÜBİTAK Projesi, 2018 - 2019

  • Proje Türü: TÜBİTAK Projesi
  • Başlama Tarihi: Nisan 2018
  • Bitiş Tarihi: Ocak 2019