Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Is a Cholestrol-Enriched Diet a Risk Factor for Alveolar Bone Loss?

JOURNAL OF PERIODONTOLOGY, cilt.87, ss.529-538, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Serum Lp-PLA2: as a novel viewpoint in periodontal treatment of hyperlipidaemics

TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, cilt.45, ss.619-626, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Periodontal Status in Subjects With Hyperlipidemia

JOURNAL OF PERIODONTOLOGY, cilt.80, ss.267-273, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Periodontal Tedavide Statinlerin Rolü

1st International Health Science and Life Congress, Burdur, Türkiye, 2 - 05 Mayıs 2018

Periodontal enfeksiyon ve hiperlipidemi

1st International Health Science and Life Congress, Burdur, Türkiye, 2 - 05 Mayıs 2018

Periodontal sağlıkta kalsiyum ve D vitamininin rolü

24. Uluslararsı Bilimsel Kongre ve Sergisi İzmir Dişhekimleri Odası, 10 - 12 Kasım 2017

Metabolik sendrom ve periodontal hastalıkta nötrofil/lenfosit oranı

24.Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi İzmir Dişhekimleri Odası, 10 - 12 Kasım 2017

Ailesel akdeniz ateşi ve kronik periodontitisli bireylerde salya oksidatif stres düzeyleri

Türk periodontoloji derneği 47. uluslararası bilimsel kongresi ve 26. bilimsel sempozyumu, 17 - 18 Kasım 2017

Ailesel akdeniz ateşi, sekonder amiloidozis ve kronik periodontitis ilişkisinde plazminojen seviyeleri

Türk periodontoloji derneği 47.uluslararası bilimsel kongresi ve 26. bilimsel sempozyumu, 17 - 18 Kasım 2017

Lipoxin levels in periodontal disease related to body mass index

105th FDI World Dental Congress, Madrid, İspanya, 27 Ağustos - 01 Eylül 2017, cilt.67, ss.135-198

Applicability of MARS Method Using Saliva Oxidative Stress Parameters in Detecting Periontal Disease

IRSYSC 2017 – 3RD INTERNATIONAL RESEARCHERS, STATISTICIANS AND YOUNG STATISTICIANS CONGRESS, 24 - 26 Mayıs 2017

Application of MARS for Modeling the Lactation Curves

IRSYSC 2017 – 3RD INTERNATIONAL RESEARCHERS, STATISTICIANS AND YOUNG STATISTICIANS CONGRESS, 24 - 26 Mayıs 2017

Periodontal Hastalığın Sistemik Yankıları Konak Modülasyonuna Kanıtlar

Türk Periodontoloji Derneği 45. Bilimsel Kongresi, Türkiye, 12 - 14 Kasım 2015