Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

The relationships of motivation, service quality, and behavioral intentions for gastronomy festival: the mediating role of destination image

Journal of Policy Research in Tourism, Leisure and Events, vol.4, no.2, pp.1-14, 2021 (Journal Indexed in ESCI)

Destinasyon Marka Değerinin Ağızdan Ağıza Pazarlamaya Etkisi: Fethiye Örneği

Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, vol.32, no.2, pp.201-211, 2021 (Other Refereed National Journals)

Determinants and implications of travel motivations: international travellers visiting Cappadocia

International Journal of Tourism Cities, vol.1, no.1, pp.1-16, 2021 (Journal Indexed in ESCI)

EVALUATION OF PRECAUTIONARY MEASURES TAKEN FOR COVID-19 IN THE HOSPITALITY INDUSTRY DURING PANDEMIC

JOURNAL OF QUALITY ASSURANCE IN HOSPITALITY & TOURISM, 2021 (Journal Indexed in ESCI) Sustainable Development identifier identifier

Kış Spor Aktivitelerine Katılan Yerli Turistlerin Algıladıkları Kısıtlayıcı veMotivasyonun Davranışsal Niyet Üzerindeki Etkileri

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi, vol.23, no.1, pp.142-163, 2020 (Other Refereed National Journals)

Tüketici Temelli Destinasyon Marka Değeri Modellemesi: IspartaDestinasyonu Örneği

Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, vol.16, no.3, pp.515-532, 2019 (Other Refereed National Journals)

Müşteri Memnuniyetinin Üç Faktör Teorisine Göre Kongre Oteli ÜrünÖzelliklerinin Sınıflandırılması

Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, vol.30, no.3, pp.174-184, 2019 (Other Refereed National Journals)

Otel İşletmeleri Departman Performanslarının Müşteri Memnuniyeti Üzerindeki Etkileri: 5 Yıldızlı Bir Otelde Uygulama

Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, vol.3, no.4, pp.1091-1105, 2019 (Other Refereed National Journals)

Comparison of the holiday tourism constraints of mono- and bicultural people

INTERNATIONAL JOURNAL OF CULTURE TOURISM AND HOSPITALITY RESEARCH, vol.13, no.2, pp.190-203, 2019 (Journal Indexed in ESCI) Sustainable Development identifier identifier

Destinasyon Seçimini Belirleyen Faktörlerin Destinasyon Memnuniyeti Üzerindeki Etkisi: Fethiye’de İngiliz Turistler Üzerinde Bir Araştırma

Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.8, no.1, pp.691-708, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Çift Kültürlüğün Tatil Turizmi Tercihleri Ve Kısıtlayıcılar Üzerindeki Etkileri

Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, vol.19, no.1, pp.151-170, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Gastronomi ve mutfak sanatları bölümü öğrencilerinin turizm sektöründe cinsiyet ayrımcılığıyla ilgili düşünceleri

Journal of Tourism Theory and Research, vol.1, no.2, pp.116, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Otel İşletmelerinde Çalışan Memnuniyetine Etki Eden Faktörler Kemer Lara Belek Side Alanya Bölgelerinde Bir Çalışma

Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi, vol.24, no.2, pp.167-184, 2013 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Çevrimiçi Otel Yorumlarının Turist Satın Alma Davranışına Etkisi

21. Ulusal Turizm Kongresi, 2021, Balıkesir, Turkey, 15 October - 17 November 2021, pp.1-10

Tüketici Temelli Otel Marka Değerinin Müşteri Memnuniyeti ve Ağızdan Ağza İletişime Etkisi

MTCON’xx20 Kıtalararası Turizm Yönetimi Konferansı, Turkey, 2 - 04 September 2020, pp.503-515

Otel İşletmesinde Sunulan Hizmetlerin Müşteri Memnuniyetine Doğrusal ve Doğrusal Olmayan Etkilerinin İncelenmesi

The Second International Congress on Future of Tourism: Innovation, Entrepreneurship and Sustainability, Mersin, Turkey, 27 - 29 September 2018

Turistlerin Otel İşletmesi Tercihlerini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi: Antalya-Kemer Bölgesinde Bir Araştırma

The First International Congress on Future of Tourism: Innovation, Entrepreneurship and Sustainability, Mersin, Turkey, 28 - 30 September 2017

Meslek Yüksekokulu Eğitim Hizmet Kalitesinin Öğrenci Memnuniyet Ölçeği ile Değerlendirilmesi:Isparta MYO Örneği

4. Ulusal Meslekyüksekokulları Sosyal ve Teknik Bilimler Kongresi, Burdur, Turkey, 11 - 13 May 2017, pp.406-416

MESLEK YÜKSEK OKULU EĞİTİM HİZMET KALİTESİNİN ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ÖLÇEĞİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ: ISPARTA MYO ÖRNEĞİ

2017 MESTEK 4. ULUSAL MESLEK YÜKSEK OKULLARI SOSYAL VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ, Burdur, Turkey, 11 - 13 May 2017, pp.406-416

Hiyerarşik Boş Zaman Kısıtlar Modelinin Tatil Turizmi Üzerinde Test Edilmesi Isparta Örneği

Internatinonal Conference of Strategic Research in Social Science and Education, 14-16 Ekim 2016., 14 - 16 October 2016

A Study of Identification of Impact of Online Hotel Reviews on Hotel Choices

I. International Conference on Tourism Dynamics and Trends, 4-7 Mayıs 2016, Antalya, 4 - 07 May 2016

İnsan Kaynakları Uygulamalarında Benchmarking Yönetimine Turizm Alanında Uygulamalı Bir Bakış

III. Turizmde İnsan Kaynakları Gelişimi Sempozyumu, Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesi, Antalya, Turkey, 10 - 11 May 2012

Otel İşletmelerinde Esnek Zamanlı Çalışma Sisteminin Personel Verimliliğine Etkisi

I. Uluslararası IV. Ulusal Turizm Sempozyumu ve Göller Bölgesi Değerleri Çalıştayı, Isparta, Turkey, 1 - 04 December 2011

Books & Book Chapters

Kemal Baytaş: Tanıtım Misyoneri ve Barış Elçisi

in: Türk Turizmine Kanat Gerenler Cilt 6, Nazmi KOZAK, Metin KOZAK, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.235-249, 2020

Çalışan Memnuniyetinin Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkileri: Otel Çalışanları Üzerinde Bir Araştırma

in: Geleceğin Dünyasında Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar, Prof.Dr. Kubilay ÖZYER, Doç.Dr. Doğan BOZDOĞAN, Editor, Ekin Yayınevi, Bursa, pp.112-134, 2019

Endüstriyel Boyutu İle Turizm

in: GENEL TURİZM Kavramlar ve Farklı Boyutlarıyla Değerlendirme, Mahmut Demir, Editor, Detay Yayıncılık, pp.108-140, 2017

Episodes in the Encyclopedia