Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Paleo-tectonic data evaluating from foundation excavations: a case study Burdur Fault segments (Turkey)

ACTA GEODAETICA ET GEOPHYSICA, vol.54, no.4, pp.545-556, 2019 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Leakage Analysis of Deriner Dam (Artvin-Turkey) Using 3D Modeling

KSCE JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING, vol.22, no.8, pp.2916-2922, 2018 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Alternative model for electricity and water supply after disaster

JOURNAL OF TAIBAH UNIVERSITY FOR SCIENCE, vol.11, no.6, pp.966-974, 2017 (Journal Indexed in SCI) identifier

Water body extraction and change detection using time series: A case study of Lake Burdur, Turkey

JOURNAL OF TAIBAH UNIVERSITY FOR SCIENCE, vol.11, no.3, pp.381-391, 2017 (Journal Indexed in SCI) identifier

Practical Application of 3D Visualization Using Geotechnical Database: A Case Study Karsiyaka (Izmir) Settlement Area (Turkey)

JOURNAL OF THE INDIAN SOCIETY OF REMOTE SENSING, vol.44, no.1, pp.129-134, 2016 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier

Foundation investigations and design in a karst terrain for the Antalya Aquarium complex, Turkey

QUARTERLY JOURNAL OF ENGINEERING GEOLOGY AND HYDROGEOLOGY, vol.48, pp.204-211, 2015 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Criteria for the Selection of Construction Method at the Ovit Mountain Tunnel (Turkey)

KSCE JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING, vol.20, no.4, pp.1323-1328, 2015 (Journal Indexed in SCI Expanded) Sustainable Development

Foundation consolidation grouting applications in Deriner Dam and Hydroelectric Power Plant (Artvin, Turkey)

BULLETIN OF ENGINEERING GEOLOGY AND THE ENVIRONMENT, vol.73, no.2, pp.493-498, 2014 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Participatory Effect of Water Drawdown on Initiation and Propagation of the Ground Cracks South of Lake Burdur (Turkey)

GEOTECHNICAL AND GEOLOGICAL ENGINEERING, vol.37, no.6, pp.4675-4685, 2019 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

ANKARA – SİVAS DEMİRYOLU HIZLI TREN PROJESİ T-5 TÜNELİ YAPIM ÇALIŞMALARI

Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, vol.7, no.2, pp.321-329, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

GEOLOGICAL FEATURES AND MARBLE PRODUCTION QUALITIES OF WESTERN TURKEY

MINING OF MINERAL DEPOSITS, vol.13, no.1, pp.66-71, 2019 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

Geotechnical Problems of Botan Bridge Piers Construction (Siirt, Turkey)

Geotechnical and Geological Engineering, vol.36, pp.875-883, 2018 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

Kabataş-Mecidiyeköy Metro (İstanbul) Tünellerinde Zor Zemin Koşullarının Tünel Kazısına Etkisi

Jeoloji Mühendisliği Dergisi, vol.42, pp.31-46, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

Impact of the cascade hydropower construction (HPC) on water quality of the Seyhan River, Turkey

Hittite Journal of Science Engineering, vol.5, pp.125-135, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

ENERGY CONSUMPTION ANALYSIS FOR NATURAL AGGREGATE PROCESSING AND ITS RESULTS (ATABEY, ISPARTA, TURKEY)

MINING OF MINERAL DEPOSITS, vol.12, no.3, pp.80-86, 2018 (Journal Indexed in ESCI) Sustainable Development identifier identifier

KIYI ALANLARININ KULLANILMASINDA KIYI KENAR ÇİZGİSİNİN ÖNEMİ: EĞİRDİR YERLEŞİM ALANI ÖRNEĞİ

Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, vol.5, no.3, pp.595-600, 2017 (Other Refereed National Journals)

Belek Kıyısı (Antalya) İçin Kıyı Kenar Çizgisinin Önemi

TURKIYE JEOLOJI BULTENI-GEOLOGICAL BULLETIN OF TURKEY, vol.60, no.3, pp.331-346, 2017 (Other Refereed National Journals)

Effects of construction material properties on dam type selection (Sariguzel Dam - Turkey)

INTERNATIONAL JOURNAL OF GEOTECHNICAL ENGINEERING, vol.11, no.4, pp.368-375, 2017 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

The Effects of Vertical Stress on the Liquefaction Potential Originated from Buildings in The Urban Areas: A Case Study

INTERNATIONAL JOURNAL OF GEOTECHNICAL EARTHQUAKE ENGINEERING, vol.8, no.1, pp.38-57, 2017 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License identifier identifier

Changing the Color of Natural Stones Using Nano Sized natural Dye Colorant NNDC

Recent Patents on Engineering, vol.9, no.1, pp.37-41, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

Importance of 3D visualition for land use planning construction and management of the Karsıyaka settlement area Izmir Turkey

International Journal of 3-D Information Modeling, vol.4, no.3, pp.22-34, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Yeraltısuları Kirlenmesinde Litoloji ve Yerleşim Alanlarının Etkisi Ulupınar Kaynağı Sokuncak Eğirdir Isparta

TJK Jeoloji Mühendisliği Dergisi, vol.28, no.2, pp.21-29, 2004 (Other Refereed National Journals)

Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanarak Isparta Güneyindeki Kitle Hareketlerinin İncelenmesi

SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.7, no.2, pp.349-361, 2003 (Other Refereed National Journals)

Burdur Kent Merkezinde Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanarak Jeolojik Sondaj Verilerinin Yönetimi ve İnterpolasyonu

SDÜ Fen Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.7, no.2, pp.361-367, 2003 (Other Refereed National Journals)

Çizgisellikler ile yeraltısuyu potansiyeli arasındaki ilişki: Burdur örneği,

SDÜ Fen Bilimleri Enst. Dergisi, vol.7, no.2, pp.455-461, 2003 (International Refereed University Journal)

Siltli Kumların Killi Kumların Filtrasyon Etkisinden Sıvılaşması

ZHYTOMYR STATE TECHNOLOGICAL UNIVERSITY JOURNAL, vol.3, no.27, pp.204-208, 2003 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Fluvial Morphology Development and Sedimentary Processes of the Alara Stream (Gundogmus-Alanya)

International Symposium on Advanced Engineering Technologies (ISADET), Kahramanmaraş, Turkey, 2 - 04 May 2019, vol.1, pp.1299-1304

Relationship Between Mass and Material Properties of Allochthonous and Autochthonous Limestones Produced Marble in Western Taurus

9th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology, Antalya, Turkey, 7 - 11 May 2018, vol.1, pp.144

JEOLOJİDE FOTOGRAMETRİNİN KULLANIMI VE YAKIN RESİM FOTOGRAMETRİ YÖNTEMİ İLE KAYAÇLARIN MODELLENMESİ

VII. UZAKTAN ALGILAMA VE CBS SEMPOZYUMU UZAL-CBS2018, Turkey, 18 - 21 September 2018, vol.1, pp.273-278

BORU KEMER ŞEMSİYE YÖNTEMİNİN T5 TÜNELİNDE UYGULANMASI (AKDAĞMANENİ-SİVAS)

69. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Turkey, 11 - 15 April 2016, pp.432-433

Burdur yerleşim alanında tektonizmanın etkisiyle oluşan yumuşak çökel deformasyon yapıları

TURQUA Türkiye Kuvaterner Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 8 - 11 April 2016, vol.1, pp.40

BOZKUR - DİNAR (AFYON) DEMİRYOLU HATTI SONDAJ VE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

69. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Turkey, 11 - 15 April 2016, pp.438-439

Sürdürülebilir Mermer Madenciliği İçin Su Yönetimi Uygulamalarının Değerlendirilmesi

V. Madencilik ve Çevre Sempozyumu, Antalya, Turkey, 26 - 27 October 2015, pp.56-67

Yakın gelecekte Antalyanın su teminine etki eden riskler

68 Türkiye Jeoloji Kurultayı, Turkey, 6 - 10 April 2015, vol.1, pp.216-217

Polatlı Ankara Yerleşim Alanının Jeolojik Jeoteknik Değerlendirmesi

68 Türkiye Jeoloji Kurultayı, Turkey, 6 - 10 April 2015, vol.1, pp.440-441

Antalya Yerleşim Alanı Altındaki Traverten Temellerin Jeolojik Jeoteknik İncelemesi

67 TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI, Turkey, 14 - 18 April 2014, vol.1, pp.604-605

Arazi kullanımının Burdur Gölü su seviyesi değişimine etkisi

67. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Turkey, 14 - 18 April 2014

Artvin Bayram ve Bağlık Barajları İnşaatı için Aggrega Malzeme Araştırmaları

67 TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI, Turkey, 14 - 18 April 2014, vol.1, pp.606-607

Antalya yerleşim alanlarındaki traverten temellerin jeolojik-jeoteknik incelenmesi

67. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Turkey, 14 - 18 April 2014, pp.604-605

İsparta Çünür Tepe Andezitlerinin Ekonomik Açıdan Değerlendirilmesi

66 TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI, Turkey, 1 - 05 April 2013, vol.1, pp.232-233

Isparta Çünür Tepe Andezitlerinin ekonomik açıdan değerlendirilmesi

66. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Turkey, 1 - 05 April 2013

GEOTECHNICAL STUDIES OF MARMARAY PROJECT IMMERSED TUBE TUNNEL Km 7 423 Km 8 794

THE MATERIALS OF THE INTERNATIONAL SCIENTIFIC PRACTICAL CONFERENCE, Baku, Azerbaijan, 29 November - 30 December 2012, vol.1, pp.65-71

Geotechnical Studies of Eskişehir Istanbul High Speed Rail Project HSR Km 311 200 Km 316 200

The materials of the international scientific conference of theoretical and practical problems of modern construction, Baku, Azerbaijan, 29 - 30 November 2012, vol.1, pp.69-71

Adapazarı Kandıra Karayolu 0 000 Km ve 26 470 Km Güzergahındaki Zeminler ve Kayaçların Jeolojik jeoteknik Özellikleri

THE MATERIALS OF THE INTERNATIONAL PRACTICAL CONFERENCE, Baku, Azerbaijan, 15 - 16 September 2011, vol.1, pp.167-171

Deriner Barajı ve Hidroelektrik Santralında Artvin Türkiye Yapılan Enjeksiyon Çalışmaları

THE MATERIALS OF THE INTERNATIONAL PRATICAL CONFERENCE, Baku, Azerbaijan, 15 - 16 September 2011, vol.1, pp.127-131

Quality of Atabey Isparta Aggregates and Material Pruduct

Int.Symp. on Eng.and Arch. Sciences of Balkan, Caucasus and Turkic Rep, 22 - 24 October 2009, vol.1

Engineering features of the rocks causing mass movements in the Egirdir Isparta settlement area

Int.Symp. on Eng.and Arch. Sciences of Balkan, Caucasus and Turkic Rep., Isparta, Turkey, 22 - 24 October 2009, vol.1, pp.184-187

Role of Soil Liquefaction in Clay Soils An Example from Burdur Turkey Settlement Area

Internatıonal Earthquake Symsosium, 1 - 03 April 2009, vol.1, pp.111

Antalya Kıyı Şeridindeki Falezlerde Süreksizliklerin Gelişimi ve yenilme Mekanizmaları

IX BÖLGESEL KAYA MEKANİĞİ SEMPOZYUMU, İzmir, Turkey, 6 - 07 November 2008, vol.1, pp.554-560

Ayrışmanın Andezit ve Trakiandezitlerin Isparta Mühendislik Özelliklerine Etkis

VIII. BÖLGESEL KAYA MEKANİĞİ SEMPOZYUMU, Turkey, 2 - 03 November 2006, vol.1, pp.321-324

Kövke Taşının Isparta Mühendislik Özellikleri ve Yapıtaşı Olarak Kullanılabilirliği

VIII.BÖLGESEL KAYA MEKANİĞİ SEMPOZYUMU, Turkey, 2 - 03 November 2006, vol.1, pp.325-328

Antalya Kıyı Şeridindeki Falezlerde Süreksiliklerin Gelişimi ve Yenilme Mekanizmaları

30.Yıl Fikret Kurtman Jeoloji Sempozyumu, Konya, Turkey, 20 - 23 September 2006, vol.1, pp.72

Karstik Alanlardaki Jeoteknik Problemler ve Antalya Kenti Örneği

MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİNDE ÇAĞDAŞ UYGULAMALAR SEMPOZYUMU, Denizli, Turkey, 25 - 27 May 2006, vol.1, pp.583-588

GIS Based Kinamatic Slope Stability Analysis A Case Study of Coastal Zone in Eğirdir Isparta Turkey Settlement Area

Internatıonal Earth Sciences Colloquium on the Aegean Regions,IESCA, 4 - 07 October 2005, vol.1, pp.207

Engineering Properties and Industrial Usuage of Yaka Burdur Turkey Travertines

1 st INTERNATIONAL SYMP ON TRAVERTINE, Denizli, Turkey, 21 - 25 September 2005, vol.1, pp.282-284

Evsel Sıvı Atıkların Yerleşim Alanındaki Travertenlerin Geoteknik Özelliklerine Etkis

ANTALYA YÖRESİNİN İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ SORUNLARI KONGRSİ, Antalya, Turkey, 22 - 24 September 2005, vol.1, pp.432-440

A Stripe Method for Producing Engineering Geological Map of Burdur Turkey Urban Area

International Earth Sciences Colloquium on the Aegean Regions,IESCA, Turkey, 4 July - 07 September 2005, vol.1, pp.207

Investigation of alternative groundwater source using multispectral satellite data:A case study in Antalya region (Turkey)

2nd International Conference on Recent Advances in Space Technologies (RAST), İstanbul, Turkey, 9 - 11 June 2005, pp.64-68

Investigation of Settlements Formed Due To Weathering in The Travertines Beneath The Buildings in Antalya Area Turkey

1 st INTERNATIONAL SYMP ON TRAVERTINE, Denizli, Turkey, 21 - 25 September 2005, vol.1, pp.240-244

Engineering Geological Studies of Dereboğazı Tunnels ISPARTA TURKEY

4th INTERNATIONAL SYMP EASTERN MEDITERRANEAN GEOLOGY, Turkey, 21 - 25 May 2001, vol.1, pp.371-380

Weathering Map of Engineering Geological Maps Prepared for Izmir Metro Route KM 0 00 KM 1 578

4 th INTERNATIONAL SYMP. EASTERN MEDITERRANEAN GEOLOGY, 21 - 25 May 2001, vol.1, pp.345-357

Engineering Geological Study of Burdur SW TURKEY

4. International Symposium on Eastern Mediterranean Geology, 21 - 25 May 2001, vol.1

Kurna Deresi Burdur Travertenlerinin Fiziko Mekanik Özellikleri ve Yapıtaşı Olarak Kullanılabilirlikleri

VII. Bölgesel Kaya Mekaniği Sempozyumu, Sivas, Turkey, 21 - 22 October 2004, vol.1, pp.43-48

Yeraltısuyu araştırmalarında uzaktan algılama verilerinin uygulanması

SDÜ. Mühendislik-Mimarlık Fakültesi 20. Yıl Sempozyumu, Isparta, Turkey, 14 - 16 May 2003, vol.1, pp.277

Burdur yerleşim alanındaki killi zeminlerin mineralojisi

SDÜ. Mühendislik-Mimarlık Fakültesi 20. Yıl Sempozyumu, Turkey, 14 - 16 May 2003, vol.1, pp.150

The Influence of Weathearing on the Engineering Behaviour of Weak Rock

Fourth International Turkish Geology Symposıum, 24 September - 28 November 2001, vol.1, pp.152

Burdur Şehir Merkezinde Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanılarak Yerleşime Uygunluk Haritasının Hazırlanması

Coğrafi Bilgi Sistemleri Bilişim Günleri, Turkey, 13 - 14 November 2001, vol.1, pp.179-188

The Importance of Clay Soil to Project the Engineering Construction Works

4. International Symposium on Eastern Mediterranean Geology, 21 - 25 May 2001, vol.1, pp.166

Deriner Barajı ve HES Artvin Temelinde Yapılan Konsalidasyon Enjeksiyon Çalışmaları

64 TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI, Turkey, 25 - 29 April 2011, vol.1, pp.249

Antalya Yerleşim Merkezi 18L 19L Paftaları Mühendislik Jeolojisi Haritası

Isparta Mühendislik Fak. 7. Mühendislik Haftası, Isparta, Turkey, 25 - 29 May 1992, vol.1, pp.48

Books & Book Chapters

The Effects of Vertical Stress on the Liquefaction Potential Originated from Buildings in The Urban Areas: A Case Study

in: Sustainable Infrastructure: Breakthroughs in Research and Practice, Mehdi Khosrow-Pour, Steve Clarke, Murray E. Jennex, Ari-Veikko Anttiroiko, Editor, IGI Global, Engineering Science Reference (an imprint of IGI Global) 701 E. Chocolate Avenue Hershey PA, USA 17033, Hershey PA, pp.351-372, 2020 Sustainable Development