Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Osmanlı Vasıtasıyla Arnavutçaya Geçen Arapça ve Farsça Kökenli Kelimeler

Yeni Türkiye, vol.2, no.100, pp.200-208, 2018 (Other Refereed National Journals)

MAHTUMKULU’NUN DİLİNDE KUŞ ADLARI

Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, vol.6, no.4, pp.2272-2290, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Mirza Cihânşâh Hakîkî’nin Dili Üzerine Notlar

Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi/Journal of Turkish World Studies, vol.21, pp.193-212, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Eski Anadolu Türkçesi Metinlerinde Peygamber Terimiyle İlgili Kullanımlar

Turkish StudiesInternational Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, pp.67-94, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkiye Türkçesi Ağızlarında Geniz Ünlüleri

Diyalektolog, no.12, pp.1-24, 2016 (Other Refereed National Journals)

Çağdaş Arnavutçada Türkçe Kökenli Alıntı Kelimelerde Görülen Fonolojik Değişmeler

Türük Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi, no.3, pp.219-230, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Teke Yöresi Ve Çevresi Ağızlarında Kullanılan Bir Zarf Fiil Morfemi dIK sıra Üzerine

Mehmet Akif Ersoy Teke Yöresi Sempozyumu, Burdur, Turkey, 4 - 06 March 2015, pp.229-239

Mahtumkulu Divanındaki Kelimelerin Çağdaş Oğuz Türkçesinin Söz Varlığı İçerisindeki Yeri

Magtymguly Pyragy And Universal Human Cultural Values International Scientific Conferens, Asgabat, Turkmenistan, 14 - 16 May 2014, pp.262-263

Yusuf u Zeliha Özelinde Eski Anadolu Türkçesinde Göstericisiz Ekler

Uluslararası Eski Anadolu Türkçesi Araştırmaları Çalıştayı, Turkey, 1 - 02 December 2010, pp.545-561

Şeyyad Hamzanın Yusuf u Zeliha Mesnevisinde Oğuz Türkçesine Aykırı Dil Unsurları

V. Uluslararası Türk Dili Kurultayı, Turkey, 20 - 25 October 2008, vol.4, pp.4739-4747

Kutadgu Bilig de Çok Şekilli Kelimelerin Değerlendirilmesi

V. Uluslararası Türkoloji Kongresi, Türkistan, Kazakhstan, 19 - 20 April 2013, pp.283-293

Dasitan ı Sultan Mahmud Mesnevisinde İsimler

2. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Sempozyumu, Turkey, 19 - 21 October 2011, vol.2, pp.1217-1231

Türkçe Dil Bilgisi Öğretiminde Yaygın Yanlışlıklar Ünsüz Türemesi ve Ünlü Düşmesi Üzerine

III. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, Turkey, 16 - 18 December 2010, pp.1021-1026

Eski Anadolu Türkçesinin Kuruluş Dönemine Ait Bazı Metinlerde Görülen Ünsüz Benzeşmelerine Dair

1. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Sempozyumu, Turkey, 23 - 26 October 2007, pp.677-687

Isparta Ağzında Yaklaşma İşlevinde Kullanılan Bir Birleşik Fiil Çekimi

I. Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kurultayı, Turkey, 9 - 15 April 2006, vol.5, pp.2345-2348

Miftahu n Nücum ve Dil Özellikleri

IV. Uluslararası Türk Dili Kurultayı, Turkey, 24 - 29 September 2000, vol.2, pp.2025-2042

Isparta da Gül ve Türevleriyle Kurulmuş Yer Adları

I. Ulusal Isparta Gül Sempozyumu, Turkey, 2 - 03 June 2005, pp.161-169