Publications & Works

Articles Published in Other Journals

İLLERİN SAĞLIK PERFORMANSLARININ ÖLÇÜLMESİ:VERİ ZARFLAMA ANALİZ YÖNTEMİ

Uluslararası Sağlık Yönetimi ve Stratejileri Araştırma Dergisi, vol.5, no.2, pp.243-256, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

ÜLKELERİN ÖLÜM GÖSTERGELERİYLEKARŞILAŞTIRILMASI: VERİ ZARFLAMAANALİZİ

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.2, no.33, pp.82-103, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

OECD SAĞLIK SİSTEMİYLE TÜRK SAĞLIK SİSTEMİNİN VERİ ZARFLAMA ANALİZİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.2, no.35, pp.277-293, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Veri Zarflama Analiziyle Kamu Hastaneleri Birliklerinde Verimlilik Analizi

Süleyman Demirel Üniversitesi SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, vol.4, no.29, pp.265-286, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

KÜBA’NIN SAĞLIK HİZMETLERİNDEKİ BAŞARISININ SIRRI

4. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yönetimi Kongresi, İstanbul, Turkey, 20 - 23 June 2019, pp.707-710

HASTA ODAKLI BİR YAKLAŞIM: BİYOPSİKOSOSYAL MODEL ÜZERİNE KAVRAMSALBİR İNCELEME

4.Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yönetim Kongresi, İstanbul, Turkey, 20 - 23 June 2019, pp.142-145

Taylorizm ve Fordizm Etkileri Günümüz Perspektifi

1st International Health Sciences and Life Congress, 2 - 05 May 2018

COMPARISON OF COUNTRIES WITH DEATHINDICATORS: DATA ENVELOPMENT ANALYSIS

1st International Health Sciences and Life Congress, Burdur, Turkey, 2 - 05 May 2018, pp.222-223

MEASUREMENT OF PROVINCIAL HEALTHPERFORMANCES: DATA ENVELOPMENTANALYSIS METHOD

1st International Health Sciences and Life Congress, Burdur, Turkey, 2 - 05 May 2018, pp.222-223

Sağlık Kurumlarında Veri Zarflama Analiz Yöntemiyle Verimlilik Analizi

1. International 11. Health and Hospital Administration Conferance, 13 - 15 October 2017

Isparta İli Aile Hekimliklerinin Etkinlik Düzeylerinin Veri Zarflama Yöntemi ile Analizi

1. International 11. Health and Hospital Administration Conference, 13 - 15 October 2017

PRODUCTIVITY ANALYSIS OF SECONDARY HOSPITALS IN THE MEDİTERRANEAN REGION USING DATA ENVELOPMENT ANALYSIS

2nd Congress on International Economic and Administrative Perspectives: SustainableGlobal Competition, 5 - 07 October 2017

EVALUATION WITH DATA ENVELOPMENT ANALYSIS OF TURKISH HEALTH SYSTEM AND OECD HEALTH

2nd Congress on International Economic and Administrative Perspectives: SustainableGlobal Competition, 5 - 07 October 2017

TURKEY’S GENERAL ORAL AND DENTAL HEALTH CENTERS EFFICIENCY ANALYSIS BY DATA ENVELOPMENT ANALYSIS METHOD

2nd Congress on International Economic and Administrative Perspectives: SustainableGlobal Competition, 5 - 07 October 2017

ENTELEKTÜEL BİR ETKİNLİK OLARAK OKUMA: AKADEMİSYENLER ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA

INTERNATIONAL CONGRESS OF MANAGEMENTECONOMY AND POLICY, 26 - 27 November 2016

Books & Book Chapters

Teoriden Pratiğe Lisansüstü Eğitim Süreci

in: Akademide Arka Sokaklar: Türkiye’xxdeki Üniversitelerin İnformal Yüzü, Ramazan ERDEM, Editor, Nobel, Ankara, pp.95-126, 2019

TEORİDEN PRATİĞE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM SÜRECİ

in: AKADEMİDE ARKA SOKAKLAR-TÜRKİYEDE’DEKİ ÜNİVERSİTELERİN İNFORMAL YÜZÜ, Ramazan ERDEM, Editor, NOBEL, Isparta, pp.95-126, 2019

Türk Yönetim Kültüründe İnformalite

in: Yönetimde İnformalite Buz Dağının Görünmeyen Yüzü, Ramazan ERDEM, Editor, Beta Yayınevi, pp.77-132, 2017 Sustainable Development