Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Türkiye’de Nakit Akışlarının Sunumunda Yöntem Tercihlerinin Değerlendirilmesi ve Brüt Yönteme Göre Raporlanmış Nakit Akış Tablolarının İncelenmesi

Süleyman Demirel Üniversitesiİktisadi ve İdari BilimlerFakültesi Dergisi, vol.24, no.3, pp.385-416, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Evaluation of Method Preferences in The Presentation of Cash Flows in Turkey and Investigation of Cash Flow Statements Reported According to Direct Method

Süleyman Demirel Üniversitesi: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.24, no.3, pp.385-416, 2019 (International Refereed University Journal)

Tekdüzen Muhasebe Sistemi Kapsamında Muhasebe Karı veya Zararı, Vergisel Kar veya Zarar ve Ertelenmiş Vergiler

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi, vol.7, no.1, pp.81-116, 2014 (Other Refereed National Journals)

Türkiye'de Sosyal Güvenlik Sisteminin Kurum ve Kapsam Olarak Gelişimi ve Sosyal Güvenlik Adaleti

Sosyal Güvenlik Dergisi, vol.3, no.2, pp.18-60, 2013 (Other Refereed National Journals)

Üniversitelerin Marka Kişiliklerinin Belirlenmesine İlişkin Ampirik Bir Araştırma: Adnan Menderers Üniversitesi Örneği

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.17, no.3, pp.163-176, 2012 (Other Refereed National Journals)

Likidite Durumunun Analizinde Oranlar Arasındaki ilişki: Türk Otomotiv Sektörü Üzerine Bir İnceleme

Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, vol.10, no.4, pp.81-101, 2008 (Other Refereed National Journals)

Muhasebe Öğretim ve Uygulamalarında Kayıt Farklılıkları Üzerine Bir İnceleme

Yaklaşım Dergisi, no.174, pp.429-436, 2007 (Other Refereed National Journals)

Nakit Akışlarının Raporlanmasının Standardizasyonu ve Nakit Akış Muhasebesi Organizasyonu

Dayanışma Dergisi, no.97, pp.22-32, 2007 (Other Refereed National Journals)

Finansal Raporlama Açısından Alınan Çeklerin Envanter ve Değerlemesi

Vergi Sorunları Dergisi, no.225, pp.105-119, 2007 (Other Refereed National Journals)

Hesap Verebilirlik ve Hesaplaşabilirlik (Accountability) Kavram ve Kültürü İçinde Muhasebenin Rolü ve Önemi

Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, vol.8, no.2, pp.125-148, 2006 (Other Refereed National Journals)

Formation of Accountability in Socio-Economic-Political Relationships: Patronazing in Accountability

Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.6, no.11, pp.106-131, 2006 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Rekabet Stratejileri Açısından Maliyet Hacim Analizleri

Muhasebe ve Finansman Dergisi, no.30, pp.193-172, 2006 (Other Refereed National Journals)

Paranın Gelecekteki Değeri: Fiyatlar Genel Seviyesi, Faiz Oranları ve Döviz Kurları

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, vol.11, no.2, pp.284-304, 2006 (Other Refereed National Journals)

Maliyet Liderliği Stratejisi Açısından Maliyet Hacim Analizleri

Muhasebe ve Finansman Dergisi, no.28, pp.184-197, 2005 (Other Refereed National Journals)

Hisse Senedi ve Yaancı Para Piyasalarının Entegrasyonu: Türkiye, AB ve ABD Örneği

İktisat, İşletme ve Finans, vol.20, no.234, 2005 (Other Refereed National Journals)

Türkiye'de Sosyal Güvenlik Sisteminin Yeniden Yapılandırılması: Bir Genel Reform Çerçevesi

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.9, no.2, pp.229-256, 2004 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Sürekli Denetimde Karşılaşılan Engeller Üzerine Bir Literatür Araştırması

Uluslararası Ekonomik Forum 2018: Gerçek Zamanlı Güvence Modeli Olarak Sürekli Denetim ve Sürekli İzleme, Eskişehir, Turkey, 11 May 2018, pp.265-278

SÜREKLİ DENETİMDE KARŞILAŞILAN ENGELLER ÜZERİNE BİR LİTERATÜR ARAŞTIRMASI

ULUSLARARASI AKADEMİK FORUM 2018 ‘‘Gerçek Zamanlı Güvence Modeli Olarak Sürekli Denetim ve Sürekli İzleme’’, Eskişehir, Turkey, 11 May 2018, pp.265-278

ÜNİVERSİTE DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİNDE İÇ KONTROL SİSTEMİ VE İÇ DENETİM: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

Congress on International Economic and AdministrativePerspectives (CIEP): New Regional Visions, Baku, Azerbaijan, 28 - 30 September 2016

TMS TFRS YE GÖRE STOKLARIN RAPORLANMASINDAKİ YENİLİKLER VE FARKLILIKLAR

INTERNATIONAL CONFERENCE ON NEW DIRECTIONS IN BUSINESS, MANAGEMENT FINANCE AND ECONOMICS, FAMAGUSTA, Turkey, 12 - 14 September 2013

TMS TFRS YE GÖRE STOKLARIN RAPORLANMASINDAKI YENILIKLER VE FARKLILIKLAR

INTERNATIONAL CONFERENCE ON NEW DIRECTIONS IN BUSINESS, MANAGEMENT FINANCE AND ECONOMICS, Famagusta, Cyprus (Kktc), 12 - 14 September 2013

Books & Book Chapters

Nakit Akışlarının Raporlanmasının Tarihsel Gelişimi

in: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimlerde Yenilikçi Yaklaşımlar, H. Hale Künüçen, Xatire Quliyeva, Yılmaz Seçgin,, Editor, Ekin Yayınevi, Bursa, pp.92-110, 2019