Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Sürekli Denetimde Karşılaşılan Engeller Üzerine Bir Literatür Araştırması

Uluslararası Ekonomik Forum 2018: Gerçek Zamanlı Güvence Modeli Olarak Sürekli Denetim ve Sürekli İzleme, Eskişehir, Turkey, 11 May 2018, pp.265-278

SÜREKLİ DENETİMDE KARŞILAŞILAN ENGELLER ÜZERİNE BİR LİTERATÜR ARAŞTIRMASI

ULUSLARARASI AKADEMİK FORUM 2018 ‘‘Gerçek Zamanlı Güvence Modeli Olarak Sürekli Denetim ve Sürekli İzleme’’, Eskişehir, Turkey, 11 May 2018, pp.265-278

ÜNİVERSİTE DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİNDE İÇ KONTROL SİSTEMİ VE İÇ DENETİM: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

Congress on International Economic and AdministrativePerspectives (CIEP): New Regional Visions, Baku, Azerbaijan, 28 - 30 September 2016

TMS TFRS YE GÖRE STOKLARIN RAPORLANMASINDAKİ YENİLİKLER VE FARKLILIKLAR

INTERNATIONAL CONFERENCE ON NEW DIRECTIONS IN BUSINESS, MANAGEMENT FINANCE AND ECONOMICS, FAMAGUSTA, Turkey, 12 - 14 September 2013

TMS TFRS YE GÖRE STOKLARIN RAPORLANMASINDAKI YENILIKLER VE FARKLILIKLAR

INTERNATIONAL CONFERENCE ON NEW DIRECTIONS IN BUSINESS, MANAGEMENT FINANCE AND ECONOMICS, Famagusta, Cyprus (Kktc), 12 - 14 September 2013

Books & Book Chapters

Nakit Akışlarının Raporlanmasının Tarihsel Gelişimi

in: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimlerde Yenilikçi Yaklaşımlar, H. Hale Künüçen, Xatire Quliyeva, Yılmaz Seçgin,, Editor, Ekin Yayınevi, Bursa, pp.92-110, 2019