Scientific Activities

Activities in Scientific Journals

 • 2016 - 2018 Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi

  First Editor

Memberships / Tasks in Scientific Organizations

 • 2017 - Continues Türk Hastane İnfeksiyonları ve Kontrolü Derneği

  Member

 • 2016 - Continues KLİMUD

  Member

 • 2016 - Continues FEDERATİON OF EUROPAN MİCROBİOLOGİCAL SOCIETIES

  Member

 • 2015 - Continues TÜRK MİKROBİYOLOJİ CEMİYETİ

  Member

 • 2005 - Continues TÜRK TABİPLER BİRLİĞİ

  Member