Education Information

Education Information

 • Continues Doctorate

  Erciyes University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mikrobiyoloji (Dr), Turkey

 • Continues Undergraduate

  Erciyes University, Tıp Fakültesi, Tıp Pr., Turkey

Dissertations

 • 2012 Doctorate

  Isparta ili ve yöresinde bruselloz şüphesi ile incelenen hastaların retrospektif analizi ve serolojik testlerin karşılaştırılması The retrospective analysis of patients with brucellosis doubt in isparta and its region and the comparison of serologic tests

  Erciyes University, Sağlık Bilimler Enstitüsü, Tıbbi Mikrobiyoloji

Certificates, Courses and Trainings

 • 2017PEDİATRİK FUNGAL ENFEKSİYONLAR KURSU

  Health&Medicine , FEBRİL NÖTROPENİ DERNEĞİ

 • 2017YOĞUN BAKIMDA İNVAZİV FUNGAL ENFEKSİYONLAR KURSU

  Health&Medicine , FEBRİL NÖTROPENİ DERNEĞİ

 • 2016MOLEKÜLER MİKROBİYOLOJİ KURSU

  Health&Medicine , TÜEK MİKROBİYOLOJİ CEMİYETİ

 • 2016HEMATOLOJİK MALİNİTELERDE İNVAZİV FUNGAL ENFEKSİYONLAR KURSU

  Health&Medicine , FEBRİL NÖTROPENİ DERNEGİ

 • 2014OTOİMMÜN HASTALIKLARIN LABORATUVAR TANISI-OTOANTİKORLAR KURSU

  Health&Medicine , TÜRK MİKROBİYOLOJİ CEMİYETİ/KLIMUD

 • 2013EOQ QUALITY AUDİTOR

  Quality Management , EUROPEN ORGANIZATİON FOR QUALITY

 • 2010TSE KALITE TETKİK GÖREVLİSİ SERTİKASI

  Quality Management , TSE/TURKAK/EUROPEN ORGANISATİON FOR QUALITY

 • 2010TSE QUALITY AUDİTOR

  Quality Management , TSE/TURKAK/EUROPEN ORGANISATİON FOR QUALITY

 • 2010KALİTE BAŞTETKİK GÖRELİSİ SETİFİKASI

  Quality Management , TSE

 • 2010QUALTY AUDİTOR /LEAD AUDİTOR

  Quality Management , TSE

 • 2008DİABET VE OBEZİTE EĞİTİCİ EĞİTİMİ

  Health&Medicine , SAĞLIK BAKANLIĞI TEDAVİ HİZMETLERİ VE TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 • 2008ÇOCUKLARDA İLERİ YAŞAM DESTEĞİ EĞİTİMCİ EĞİTİMİ

  Health&Medicine , SAĞLIK BAKANLIĞI AFYON İLSAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

 • 2007Çocuklarda ileri yaşam desteği uygulayıcı sertifikası

  Health&Medicine , Sağlıkbakanlığı Antalya İL sağlık müdürlüğü

 • 2007TRAVMA VE RESUSİTASYON KURSU SERTİFİKASI

  Health&Medicine , SAĞLIK BAKANLIĞI/ULUSAL TRAVMA VE ACİL CERRAHİ DERNEĞİ

 • 2006AİLE HEKİMLİĞİ 1.AŞAMA UYUM EĞİTİM SERTİFİKASI

  Health&Medicine , SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 • 20061.SAĞLIKTA KALİTE SEMPOZYUMU

  Quality Management , SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA İLSAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

 • 2005İç Kalite Tetkik Eğitimi

  Quality Management , TSE

 • 2005Proseslerin yönetimi,etkileşim ve iyileştirme teknikleri

  Quality Management , TSE

 • 2005Kalite yönetim sistemi dökümantasyon eğitimi

  Quality Management , TSE

 • 2005Kalite yöetim sistemi temel eğitimi

  Quality Management , TSE

 • 2004İNTİHARI ÖNLEME EĞİTİMİ

  Health&Medicine , SAĞLIK BAKANLIĞI ISPARTA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

 • 2004ACİL HEKİMLİĞİ SERTİFİKASI (TEMEL MODÜL)

  Health&Medicine , SAĞLIK BAKANLIĞI ISPARTA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

 • 20031.BASAMAKTA RUH SAĞLIĞI EĞİTİMİ VE SIK KARŞILAŞILAN PSİKİYATRİK HASTALIKLAR

  Health&Medicine , SAĞLIK BAKANLIĞI KAYSERİ SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

 • 2003ÇKYS PROJESİ EĞİTİM KATILIM BELGESİ

  Quality Management , SAĞLIK BAKANLIĞI

 • 2003İŞ YERİ HEKİMLİĞİ SERTİFİKASI

  Health&Medicine , TTB MERKEZ KONSEYİ/SAĞLIK BAKANLIĞI

 • 2001DİABET EĞİTİCİ EĞİTİMİ KATILIM BELGESİ

  Health&Medicine , SAĞLIK BAKANLIĞI TEDAVİ HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 • 1996BRONŞİAL ASTMA TANI VE TEDAVİSİNDE YENİLİKLER

  Health&Medicine , ERCİYES ÜNİVERSİTESİ