Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Books & Book Chapters

Doğa Turizmi

in: Turizmde Ürün Çeşitlendirme, Demir Ş., Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.193-216, 2019

Isparta İli Turizm Potansiyeli ve Swot Analizi

in: Isparta İli Turizm Sektörü Analizi, Dr. Öğr. Üyesi Özgür Davras, Editor, Adım Matbaacılık, Isparta, 2018