Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Multi-detector angio-CT and the use of D-dimer for the diagnosis of acute mesenteric ischemia in geriatric patients

ULUSAL TRAVMA VE ACIL CERRAHI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF TRAUMA & EMERGENCY SURGERY, vol.20, no.5, pp.376-381, 2014 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Evaluation of motor vehicle accident drivers for attention deficit hyperactivity disorder

AMERICAN JOURNAL OF EMERGENCY MEDICINE, vol.32, no.9, pp.1135-1136, 2014 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

NT-pro brain natriuretic peptide: is it a new indicator of brain oedema?

HONG KONG JOURNAL OF EMERGENCY MEDICINE, vol.21, no.3, pp.167-171, 2014 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Ottawa versus Bernese: which is better?

EUROPEAN JOURNAL OF TRAUMA AND EMERGENCY SURGERY, vol.39, no.2, pp.147-150, 2013 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Neuroprotective Effects of Raloxifene on Experimental Spinal Cord Injury in Rats

AMERICAN JOURNAL OF THE MEDICAL SCIENCES, vol.345, no.1, pp.39-44, 2013 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Assessment of Cardiac Ultrasonography in Predicting Outcome in Adult Cardiac Arrest

JOURNAL OF INTERNATIONAL MEDICAL RESEARCH, vol.40, no.2, pp.804-809, 2012 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

ACİL SERVİSE BAŞVURAN DÜŞME OLGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, vol.26, pp.430-434, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

The investigation of open hand injury patients presenting to emergency department

Journal of Health Sciences and Medicine, vol.1, no.4, pp.75-80, 2018 (International Refereed University Journal)

AKUT PULMONER EMBOLİDE KLİNİK VE LABORATUVAR DEĞERLERİ İLE TROMBÜS YERLEŞİM YERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, vol.20, pp.41-50, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Rinoserebral Mukormikoz: Acil Seviste Nadir Teşhis Olgu Sunumu.

Journal of Clinical and Analytical Medicine, vol.5, no.4, pp.466-468, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Investigation of Factors Affecting Cost of Geriatric Patients Admitted tothe Emergency Department

THE JOURNAL OF ACADEMIC EMERGENCY MEDICINE, vol.12, no.3, pp.134-138, 2013 (Other Refereed National Journals)

Acil Servise Başvuran Üst Gastrointestinal Sistem Kanamalı Olgularımızın değerlendirilmesi

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi, vol.5, no.4, pp.190-197, 2013 (Other Refereed National Journals)

Bir Üniversite Acil Servisine Başvuran Araç İçi Trafik Kazalarının Geriye Dönük İncelenmesi.

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, vol.5, no.3, pp.145-152, 2013 (Other Refereed National Journals)

Cough Induced Rib Fracture A Very Rare Case

JOURNAL OF CLINICAL AND ANALYTICAL MEDICINE, vol.3, no.2, 2011 (Other Refereed National Journals)

Paraparezi Metoklopramide Bağlı Nadir Bir Semptom mu

ACİL TIP OLGU SUNUMLARI DERGİSİ, vol.2, no.2, pp.42-44, 2011 (Other Refereed National Journals)

Acil Servise Başvuran Pestisit Zehirlenmelerinin Değerlendirilmesi

AKADEMİK ACİL TIP DERGİSİ, vol.8, no.4, pp.33-37, 2009 (Other Refereed National Journals)

Önkolda Penetran Travma

Kocatepe Tıp Dergisi, vol.8, pp.57-59, 2007 (Other Refereed National Journals)

Acil serviste baş ağrısına yaklaşım

SDÜ TIP DERGİSİ, vol.11, no.4, pp.34-39, 2004 (Other Refereed National Journals)

Acil servise başvuran intoksikasyon olgularının geriye dönük analizi.

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, vol.11, no.4, pp.7-9, 2004 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Acute Abdominal Pain Due To Rectal Foreign Body.

15. Ulusal Acil Tıp Kongresi 6th Intercontinental Emergency Medicine Congress and 6th International Critical Care and Emergency Medicine Congress, Antalya, Turkey, 25 - 28 April 2019

Rectus Sheath Hematoma Due To Minor Trauma

15. Ulusal Acil Tıp Kongresi 6th Intercontinental Emergency Medicine Congress and 6th International Critical Care and Emergency Medicine Congress, Antalya, Turkey, 25 - 28 April 2019

A Fatal Sneeze: Case Report Of Aortic Thrombosis

6th Eurasian Congress On Emergency Medicine, Antalya, Turkey, 8 - 11 November 2018

SUCCESSFUL TREATMENT OF PULMONARY EMBOLISM AND ASSOCIATED UPPER EXTREMITY ARTERY THROMBOSIS USING INTRAVENOUS ALTEPLASE: A CASE REPORT

5th Intercontinental Emergency Medicine Congress, 5th International Critical Care and Emergency Medicine Congress, 19 - 22 April 2018

ATRİYOVENTRİKÜLER REENTRAN TAŞİKARDİ ACİL SERVİSTE BİR OLGU

5th intercontinental emergency medicine congress, 19 - 22 April 2018

Masif Pulmoner Embolide Trombolitik Tedavi

5th intercontinental emergency medicine congress, Turkey, 19 - 22 April 2018

Akciğer Dışı Tüberküloz Olgusu Tüberküloz Peritoniti

12th Turkish Emergency Medicine Congress, Antalya, Turkey, 10 - 13 November 2016 Sustainable Development

ACUTE PERICARDITIS MIMICKING ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION

IV. AVRASYA ACİL TIP KONGRESİ, Antalya, Turkey, 13 - 16 November 2014

CENTRAL PONTINE MYELINOLYSIS

IV. AVRASYA ACİL TIP KONGRESİ, Antalya, Turkey, 13 - 16 November 2014

NEUROLEPTIC MALIGNANT SYNDROME

IV.AVRASYA ACİL TIP KONGRESİ, Antalya, Turkey, 13 - 16 November 2014

A RARE CAUSE OF İNTESTİNAL OBSTRUCTİON ABDOMİNAL AORTİC ANEURYSM

IV. AVRASYA ACİL TIP KONGRESİ, Antalya, Turkey, 13 - 16 November 2014

Use of Mean Platelet Volume Levels In Throbosis Patients AS A Diagnostic Criteria.

10. ulusal-(1st intercontinentalemergency medicine congress) acil tıp kongresi, Turkey, 15 - 18 May 2014

Brain Natriüretic Peptide Is The New Indicator Of Brain Edema

2nd EurAsian Congress on Emergency Medicine, Antalya, Turkey, 28 - 31 October 2010, vol.3, pp.167-171

Daima Patolojik mi

5. TÜRKİYE ACİL TIP KONGRESİ, Antalya, Turkey, 29 October 2009 - 01 November 2011

Gossipibom Acilde Gözden Kaçabilen Nadir Durum

VII. ULUSAL ACİL TIP KONGRESİ, Antalya, Turkey, 26 - 29 May 2011

Öksürüğe Bağlı Kosta Kırığı

VII. ULUSAL ACİL TIP KONGRESİ, Antalya, Turkey, 26 - 29 May 2011, vol.3

Deli Bal İle Hepatotoksisite

1st Eurasian Congress on Emergency Medicine, Antalya, Turkey, 5 - 09 November 2008, vol.9, pp.84-86

Toplu Zehirlenme Vakası Salmonella

1st Eurasian Congress on Emergency Medicine, Antalya, Turkey, 5 - 09 November 2008

Ciddi Hiperkalemiye Bağlı Sinüs Arresti

1st Eurasian Congress on Emergency Medicine, Antalya, Turkey, 5 - 09 November 2008

Retrospective evaluation of Genitourinary trauma in emergency medicine

3rd European Congress on Emergency Medicine, Louvain, Belgium, 9 - 13 February 2005, pp.59-62 identifier

The Osborn J wave in hypothermia case report

16. Annual Meeting Mediterranian Association of Cardiology and Cardiac Surgery, İzmir, Turkey, 26 - 29 September 2004, vol.7, pp.86

Books & Book Chapters

Alkol İlişkili Hastalıklar

in: Rosen Acil Tıp: Kavramlar ve Klinik Uygulama, Prof Dr Doğaç Niyazi Özüçelik, Prof Dr Sezgin Sarıkaya, Dr Öğr Üyesi Mustafa Feridun Çelikmen, Dr öğr Üyesi Barış Murat Ayvacı, Dr Öğr Üyesi Emin Gökhan Gencer, Dr Öğr Üyesi Mustafa Yazıcıoğlu, Dr Öğr Üyesi Cem Şimşek, Dr Öğr Üyesi Pınar Tura, Uzm Dr Deniz Algedik Gürsoy, Uzm Dr merve Ekşioğlu, Uzm Dr Eren Gökdağ, Editor, Marmara Nobeltıp Kitabevleri, İstanbul, pp.1838-1851, 2019

Elektrik Travmaları

in: Hastane Öncesi Acil Tıp ve Paramedik, Prof Dr Başar Cander, Prof Dr Mehmet Gül, Prof Dr Zeynep G Çakır, Prof Dr Ayşegül Bayır, Doç Dr Kenan Ahmet Türkdoğan, Dr Öğr Üyesi Semih Korkut, Editor, İstanbul Tıp Kitapevleri, İstanbul, pp.531-537, 2019

Asetominofen

in: ROSEN Acil Tıp Kavramlar ve Klinik Uygulama, , Editor, Marmara Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, pp.1852-1857, 2019

Emergency Manegement in Asthma Exacerbations

in: Pulmoner Aciller, Prof Dr Ayşegül Bayır, Editor, Türkiye Klinikleri, Ankara, pp.15-21, 2019