Education Information

Education Information

  • Continues Undergraduate

    Ege University, Faculty Of Medicine, Tıp, Turkey

Dissertations

  • 2002 Expertise In Medicine

    Acil Servise Başvuran Hastalara Eşlik Eden Hasta Yakınlarının İlk Yardım Bilgi Düzeyleri ve Etkileyen Faktörlerin Saptanması.

    Dokuz Eylul University, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri

Foreign Languages

  • B1 Intermediate English