Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Research Burden of Interstitial Lung Diseases in Turkey-RBILD

SARCOIDOSIS VASCULITIS AND DIFFUSE LUNG DISEASES, vol.39, no.1, 2022 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

A Rare Presentation of COVID-19 with Pulmonary Embolism

ARQUIVOS BRASILEIROS DE CARDIOLOGIA, vol.118, no.2, pp.525-529, 2022 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier identifier identifier

The Effect of Sepsis on the Lung Tissue; the Role of Agomelatin

ACTA PHYSIOLOGICA, vol.225, pp.31, 2018 (Journal Indexed in SCI) identifier

The effects of chronic smoking on lung tissue and the role of alpha lipoic acid

BIOTECHNIC & HISTOCHEMISTRY, vol.93, no.7, pp.526-535, 2018 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

The effects of stabilization splint treatment on the volume of masseter muscle in sleep bruxism patients

CRANIO-THE JOURNAL OF CRANIOMANDIBULAR & SLEEP PRACTICE, vol.36, no.5, pp.286-293, 2018 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier identifier identifier

The impact of sleep deprivation on hippocampal-mediated learning and memory in rats

BRATISLAVA MEDICAL JOURNAL-BRATISLAVSKE LEKARSKE LISTY, vol.118, no.7, pp.408-416, 2017 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Methotrexate Effect on Lung Tissue; the Role of Gallic Acid

ACTA PHYSIOLOGICA, vol.215, pp.101-102, 2015 (Journal Indexed in SCI) identifier

The evaluation of Nesfatin-1 levels in patients with OSAS associated with metabolic syndrome

JOURNAL OF ENDOCRINOLOGICAL INVESTIGATION, vol.38, no.4, pp.463-469, 2015 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier identifier

Pulmonary alveolar proteinosis: A case report

EUROPEAN RESPIRATORY JOURNAL, vol.42, 2013 (Journal Indexed in SCI) identifier

The Treatment of Severe Obstructive Sleep Apnoea with Mandibular Advancement Appliance

ANNALS ACADEMY OF MEDICINE SINGAPORE, vol.40, no.2, pp.108-110, 2011 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Mean platelet volume is increased in patients with severe obstructive sleep apnea

SCANDINAVIAN JOURNAL OF CLINICAL & LABORATORY INVESTIGATION, vol.70, no.7, pp.497-502, 2010 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Mineral status of COPD patients under long-term inhaled corticosteroid therapy.

Journal of prosthodontics : official journal of the American College of Prosthodontists, vol.17, pp.462-7, 2008 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier identifier

[A rare agent of pneumonia: Brucella melitensis].

Tuberkuloz ve toraks, vol.56, pp.443-7, 2008 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier

Bilateral benign endobronchial schwannomas

ANNALS OF SAUDI MEDICINE, vol.27, no.5, pp.375-377, 2007 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

The Clinical Characteristics of Obstructive Sleep Apnea Patients with a Previous Cardiovascular Event

JOURNAL OF TURKISH SLEEP MEDICINE-TURK UYKU TBB DERGISI, vol.9, no.2, pp.139-146, 2022 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License identifier

Effectiveness of Favipiravir prior to Admission to the Intensive Care Unit in COVID-19 Pneumonia

Respiratory case reports, vol.9, no.3, pp.99-103, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

UZAY VE TIP NEREDEYİZ? NE YAPMALIYIZ?

SDÜ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.26, no.4, pp.498-504, 2019 (Other Refereed National Journals)

A Rare Case Presented with Asthma Symptoms:Scimitar Syndrome

American Journal of Medical Case Reports, vol.7, no.11, pp.280-283, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Determination of anthropometric measurements in obstructive sleep apnea syndrome in Turkish population

TUBERKULOZ VE TORAK-TUBERCULOSIS AND THORAX, vol.67, no.4, pp.248-257, 2019 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier identifier

Molecular genetics of lung cancer

EURASIAN JOURNAL OF PULMONOLOGY, vol.20, no.3, pp.111-117, 2018 (Journal Indexed in ESCI) Sustainable Development identifier identifier identifier

KOAH’ta eozinofili.

KOAH BÜLTENİ, vol.1, pp.7-19, 2018 (Other Refereed National Journals)

Soluble Urokinase Plasminogen Activator Receptor (suPAR) in the Diagnosis of Pulmonary Embolism

JOURNAL OF CLINICAL AND ANALYTICAL MEDICINE, vol.8, no.1, pp.6-9, 2017 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

Investigation of Sleep Quality and Sleep Disorders in Students of Medicine

TURKISH THORACIC JOURNAL, vol.17, no.4, pp.132-140, 2016 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier identifier

SDÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Diyet Polikliniğine Gelen Hastalarda Obezite Sıklığı

SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, vol.22, no.3, pp.53-59, 2015 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Turkey asbestos control strategic plan final report

TURKISH THORACIC JOURNAL, vol.16, pp.1-26, 2015 (Other Refereed National Journals)

Yüksek oranda fruktoz içeren mısır şurubunun solunum sistemine etkisi

SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, vol.22, no.1, pp.1-7, 2015 (Other Refereed National Journals)

Turkish Clinical Guideline for Malignant Pleural Mesothelioma

Eurasian J Pulmonol, vol.17, pp.1-21, 2015 (Other Refereed National Journals)

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı ve Uyku

EURASIAN JOURNAL OF PULMONOLOGY, vol.13, no.2, pp.67-77, 2011 (Other Refereed National Journals)

Isparta da doğal gaz

Gül Çevrem, vol.6, no.7, pp.6-9, 2011 (National Non-Refereed Journal)

Kronik obstrüktif akciğer hastalarınınradyolojik değerlendirilmesinde yeni yaklaşımlar

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, vol.17, no.4, pp.29-37, 2010 (Other Refereed National Journals)

Yüzükoyun pozisyonda uyuyan hasta Olgu sunumu

SDÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.1, no.2, pp.101-107, 2010 (Other Refereed National Journals)

Obstrüktif uyku apne sendromu periodontitisle ilişkili midir

Selçuk Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, vol.19, no.3, pp.214-219, 2010 (Other Refereed National Journals)

Akut Perikardiyal Tamponad İle Başvuran Akciğer Adenokarsinom Olgusu.

Türkiye Klinikleri Akciğer Arşivi, vol.11, no.2, pp.73-76, 2010 (Other Refereed National Journals)

Pulmoner arteryal Hipertansiyon tanı ve tedavisi

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, vol.16, no.1, pp.39-47, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions)

Akciğer Adenokarsinolu Bir Olguda Tekrarlayan Tromboembolik Olaylar: Trousseau Sendromu.

Türkiye Klinikleri Akciğer Arşivi, vol.10, no.2, pp.71-76, 2009 (Other Refereed National Journals)

Obstruktif uyku apne sendromu olgularında hipotroidi taraması yapılmalı mı

S.D.Ü. Týp Fak. Derg, vol.15, no.4, pp.18-22, 2008 (Other Refereed National Journals)

Small Cell Carcinoma of the Lung with Mandible Metastasis

TURKISH THORACIC JOURNAL, vol.9, no.4, pp.185-187, 2008 (Journal Indexed in ESCI) Sustainable Development identifier

Göğüs Hastalıkları Konsültasyonu yapılan olguların değerlendirilmesi

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, vol.12, no.1, pp.27-31, 2005 (Other Refereed National Journals)

Akci er kanseri tan s alan olgular m z nRetrospektif de erlendirilmesi

S.D.Ü. Týp Fak. Derg, vol.12, no.3, pp.1-6, 2005 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Metotreksatın akciğer dokusuna etkisi ve astaksantinin rolü.

2. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yaşam Kongresi, 24 April 2109 - 27 April 2019, pp.1782-1791

Re-evaluation of Subtypes of Positional OSAS by Clustering Algorithms

11th International Statistics Congress, Bodrum/Muğla, Turkey, 4 - 08 October 2019

Aile hekimlerinin uyku bozuklukları hakkındaki farkındalık düzeyleri

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 41. Ulusal Kongresi, 26 - 29 October 2019, pp.7-12

SOLUNUM OKULU (SIGARA VE KOAH)....

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 41. Ulusal Kongresi, 26 - 29 October 2019, pp.172-179

UZAK VERITABANI BAĞLANTILI OSAS ÖN TARAMA TESTI YAZILIMI

TÜSAD 41. ULUSAL KONGRESİ, Muğla, Turkey, 26 - 29 October 2019, pp.345-353

The Effect of Methotrexate on Lung Tissue and the Role of Astaxanthin-METOTREKSATIN AKCİĞER DOKUSUNA ETKİSİ VE ASTAKSANTİNİN ROLÜ

2nd International Health Sciences and Life Congress24-27 April 2019 Burdur/TURKEY, Burdur, Turkey, 24 - 27 April 2019, pp.1781-1791

Nadir bir dispne nedeni: Scimitar Sendromu

Türk Toraks Derneği 22. YILLIK KONGRESİ, Turkey, 10 - 14 April 2019, pp.409-410

NADİR BİR DİSPNE NEDENİ: SCİMİTAR SENDROMU

Türk Toraks Derneği 22. Yıllık Uluslararası Katılımlı Bilimsel Toplantısı, Antalya, Turkey, 10 - 14 April 2019, pp.409-410

Aile Hekimleri İçin OSAS Ön Tarama Testi Yazılımı.

TÜSAD 40. Ulusal Kongresi 13-16 Ekim 2018, Antalya, Turkey, 13 - 16 October 2018

Metotreksatın Akciğer Dokusuna Etkisi Ve Agomelatinin Rolü.

TÜSAD 40. Ulusal Kongresi 13-16 Ekim 2018, Antalya, Turkey, 13 - 16 October 2018

Sepsisin Akciğer Dokusuna Etkisi ve Lakozamidin Rolü

1st International Health Sciences and Life Congress, 2 - 05 May 2018

Sepsisin Akciğer Dokusuna Etkisi Ve Pregabalinin Rolü

1st International Health Sciences and Life Congress, 2 - 05 May 2018

. Nadır Ptozıs Nedenı: Santral Horner Sendromu.

Türk Toraks Derneği 21. Yıllık Kongresi, 11-15 Nisan 2018, Turkey, 11 - 15 April 2018

Vücut Analızı Ile Osas Tanısına Yenı Bır Yaklaşım Yapay Sınır Ağı.

Türk Toraks Derneği 21. Yıllık Kongresi, 11-15 Nisan 2018, Turkey, 11 - 15 April 2018

Eyvah Polıklınıkteyım! Astımlı Hastam Insomnıa Tanımlıyor, Ne Yapmalıyım?

Türk Toraks Derneği 21. Yıllık Kongresi, 11-15 Nisan 2018, Turkey, 11 - 15 April 2018

Strıdora Neden Olan Hava Yolu Darlığı:Omega Epıglot?

Türk Toraks Derneği 21. Yıllık Kongresi, 11-15 Nisan 2018, Turkey, 11 - 15 April 2018

OSAS Ön Tarama Testı Epworth Içın Yazılım Gelıştırme.

Türk Toraks Derneği 21. Yıllık Kongresi, 11-15 Nisan 2018, Turkey, 11 - 15 April 2018

OSAS TANISINA YENİ BİR YAKLAŞIM YAPAY SİNİR AĞI

TÜSAD 39. Ulusal Kongresi - SOLUNUM 2017, İzmir, Turkey, 14 - 17 October 2017, pp.707

Trakeostomi Sonrası Trakeal Stenoz Cerrahisi

9. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, Antalya, Turkey, 4 - 07 May 2017

Pulmoner alveoler mikrolitiyazis

Türk Toraks Derneği 19.Yıllık Kongresi, Turkey, 6 - 10 April 2016

Gut Hastalarında solunum fonksiyon testi prospektif klinik çalışma

Toraks Derneği 19.Yıllık Kongresi, Turkey, 6 - 10 April 2016, pp.125

Metotreksatın Kullanımının Akciğer Dokusuna Etkisi Gallik Asidin Rolü

TÜSAD 37. ULUSAL KONGRESİ - SOLUNUM 2015, Turkey, 17 - 21 October 2015, pp.103

Omuz Ağrısı ile Başvuran Kriptojenik Organize Pnömoni Olgusu

TÜSAD 37. ULUSAL KONGRESİ, Turkey, 17 - 21 October 2015, pp.389

TUSPA Study Group Results of Turkish smoking cessation polyclinics data s analysis

ERS International Congress Amsterdam, 26 - 30 September 2015, vol.46, pp.5126 Sustainable Development

Metotreksatın akciğer dokusuna etkisi gallik asidin rolü

TFBD 41. Ulusal Fizyoloji Kongresi, Turkey, 9 - 13 September 2015

Mesothelioma risk in Turkey

IASLC 2015,Denver, 6 - 09 September 2015, vol.10, pp.348

Vücut analizi ve OSAS arasındaki ilişki

Türk Toraks Derneği 18. yıllık kongresi, Turkey, 15 - 19 October 2011

Sıradışı ekstrapulmoner tüberküloz olgusu

Türk Toraks Derneği 18.Yıllık Kongresi, Turkey, 1 - 05 April 2015 Sustainable Development

Vücut Analizi ve OSAS arasındaki ilişkinin araştırılması

.Türk Toraks Derneği 18.Yıllık Kongresi, Turkey, 1 - 05 April 2015

Deneysel Astım modelinde Aquaporin 5 seviyelerine H89 un etkinliği

Türk Toraks Derneği 17. yıllık kongre, Turkey, 15 - 19 October 2011, vol.39

Yüzükoyun pozisyonda uyuyan hasta Olgu sunumu

. Türk Toraks Derneği 14. Ulusal Kongresi, Turkey, 15 June 2012

Akciğer Adenokarsinomlu Bir Olguda Tekrarlayan Tromboembolik Olaylar: Trousseau Sendromu

Türk Toraks Derneği 12. Yıllık Kongresi, Antalya, Turkey, 8 - 12 April 2009, pp.67

Hipokalsemi ve Overlap Sendrom Birlikteliği

1. Uyku Bozuklukları Kongresi, Antalya, Turkey, 21 - 25 May 2008, pp.221

Sarkoidozun Nadir Bir Tutulumu: Masif Splenomegali

Toraks Derneği 11. Yıllık Kongresi, Antalya, Turkey, 23 - 27 April 2008

Factors Affecting C-Reactive Protein Levels in Patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease

17th European Respiratory Society Annual Congress, Stockholm, Sweden, 15 - 19 September 2007, vol.30, no.51, pp.227

Pratisyen Hekimlerin Sigara Bırakma ile İlgili Bilgi ve Tutumları

Toraks Derneği 10. Yıllık Kongresi, Antalya, Turkey, 25 - 29 April 2007, pp.17

İdiyopatik Edinsel Diyafragma Evantrasyonu: Olgu Sunumu

Toraks Derneği 10. Yıllık Kongresi, Antalya, Turkey, 25 - 29 April 2007, pp.123

Subakut Hipersensitivite Pnömoniti: Olgu Sunumu

Toraks Derneği 10. Yıllık Kongresi, Antalya, Turkey, 25 - 29 April 2007, pp.172

Kavitasyon Gösteren Multipl Pumoner Nodüller: Hodgkin Hastalığı

TÜSAD 28. Ulusal Kongresi, Antalya, Turkey, 20 - 23 September 2006, pp.67

Ankilozan Spondilitin Nadir Görülen Akciğer Tutulumu

TÜSAD 28. Ulusal Kongresi, Antalya, Turkey, 20 - 23 September 2006, pp.36

The investigation of infectious agents and their antibiotic sensitivities in COPD exacerbations

16th European respiratory Society Annual Congress, Munich, Germany, 2 - 06 September 2006, vol.28, no.50, pp.3

The efficacies of exposure to passive smoke in childhood on bone mineral density

16th European respiratory Society Annual Congress, Munich, Germany, 2 - 06 September 2006, vol.28, no.50, pp.470

The knowledge and attitude of Turkish general practitioners about smoking cessation

16th European respiratory Society Annual Congress, Munich, Germany, 2 - 06 September 2006, vol.28, no.50, pp.475 Sustainable Development

Bilateral Endobronşiyal Schwannoma: Olgu Sunumu

Toraks Derneği 9. Yıllık Kongresi, Antalya, Turkey, 19 - 23 April 2006, pp.93

Samter Sendromlu Olguda Budesonide İnhaler Kapsüle Bağlı İlaç Reaksiyonu

XIII. Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi, İzmir, Turkey, 27 September - 01 October 2005, pp.51

Books & Book Chapters

SİGARANIN HALK SAĞLIĞIBOYUTU

in: Solunum Okulu (Sigara ve KOAH) ve TUBİTAK 4004 Projesi Hazırlama Kitabı, Öztürk Önder , Saygın Mustafa, Çelikkol Ömer, Editor, İstanbul Tıp Kitapevleri, İstanbul, pp.97-102, 2019

SİGARA BAĞIMLILIĞINAYAKLAŞIM

in: Solunum Okulu (Sigara ve KOAH) ve TUBİTAK 4004 Projesi Hazırlama Kitabı, Öztürk Önder, Saygın Mustafa, Çelikkol Ömer, Editor, İstanbul Tıp Kitapevleri, İstanbul, pp.73-78, 2019

ETKİNLİK KONULARI VE KAPSAMI

in: Solunum Okulu (Sigara ve KOAH) ve TUBİTAK 4004 Projesi Hazırlama Kitabı, Öztürk Önder, Saygın Mustafa, Çelikkol Ömer, Editor, istanbul Tıp Kitapevleri, İstanbul, pp.25-33, 2019

SOLUNUM OKULU (SİGARA VE KOAH) PROJESİ ÖNERİ FORMU

in: Solunum Okulu (Sigara ve KOAH) ve TUBİTAK 4004 Projesi Hazırlama Kitabı, Öztürk Ö,Saygın M,Çelikkol Ö, Editor, İstanbul Tıp Kitapevleri, İstanbul, pp.6-24, 2019

SİGARANIN SOLUNUM SİSTEMİ VE6 DİĞER SİSTEMLERE OLAN ETKİSİ

in: Solunum Okulu (Sigara ve KOAH) ve TÜBİTAK 4004 PROJE HAZIRLAMA KİTABI, Öztürk Ö, Saygın M, Çelikkol Ö, Editor, İstanbul Tıp Kitapevleri, İstanbul, pp.58-70, 2019

Etkinlik Konuları ve Kapsamı

in: Solunum Okul (Sigara ve KOAH) ve Tübitak 4004 Projesi Hazırlama Kitabı, Önder Öztürk, Mustafa Saygın, Ömer Çelikkol, Editor, İstanbul Tıp Kitabevleri, İstanbul, pp.25-33, 2019

SİGARA BAĞIMLILIĞINDA MEDİKAL YAKLAŞIM

in: Solunum Okulu (Sigara ve KOAH) ve TUBİTAK 4004 Projesi Hazırlama Kitabı, Öztürk Önder, Saygın Mustafa, Çelikkol Ömer, Editor, İstanbul Tıp Kitapevleri, İstanbul, pp.86-96, 2019

4004 Tübitak Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Projesi ve Kapsamı

in: Solunum Okulu (Sigara ve KOAH) ve Tübitak 4004 Projesi Hazırlama Kitabı, Önder Öztürk, Mustafa Saygın, Ömer Çelikkol, Editor, İstanbul Tıp Kitapevleri, İstanbul, pp.1-5, 2019

4004 TÜBİTAK DOĞA EĞİTİMİ VE BİLİMOKULLARI PROJESİ VE KAPSAMI

in: Solunum Okulu (Sigara ve KOAH) ve TÜBİTAK 4004 PROJE HAZIRLAMA KİTABI, Öztürk Önder, Saygın Mustafa, Çelikkol Ömer, Editor, İstanbul Tıp Kitapevleri, İstanbul, pp.1-5, 2019

Solunum Okul (Sigara ve KOAH) Projesi Öneri Formu

in: Solunum Okulu (Sigara ve KOAH) ve Tübitak 4004 Projesi Hazırlama Kitabı, Önder Öztürk, Mustafa Saygın, Ömer Çelikkol, Editor, İstanbul Tıp Kitabevleri, İstanbul, pp.6-24, 2019

Polisomnografi raporunun hazırlanması

in: Uykuda solunum bozuklukları, Köktürk, O., Özol, D, Editor, Neyir Matbaacılık Tanıtım Hizmetleri,, pp.75-87, 2018

Obstrüktif uyku apne sendromu etyolojisi

in: Uykuda solunum bozuklukları, Köktürk, O., Özol, D, Editor, Neyir Matbaacılık Tanıtım Hizmetleri,, pp.23-33, 2018

DİSPNEDE AYIRICI TANI

in: DİSPNE, MİRİCİ ARZU, ÇOSKUN FUNDA, Editor, CB MATBAACILIK, İstanbul, pp.35-49, 2018

Solunum Sisteminin Mekanik ve İmmün Korunma Özellikleri

in: Pnömoni, Şen N, Özhan HM, Editor, TÜSAD EĞİTİM KİTAPLARI SERİSİ, İstanbul, pp.11-44, 2017

KOAH ve Kronik Renal Yetmezlik.

in: KOAH a eşlik eden durumlar Güncel tanı ve tedavi yaklaşımları, Kartaloğlu Z, Okutan O., Editor, Deomed Yayıncılık,, İstanbul, pp.137-150, 2016

Plevra hastalıkları

in: Tıp Eğitiminde Göğüs Hastalıkları, Dalar L, Süerdem M, Öztürk C, Saygı A, Editor, İstanbul Medikal Sağlık ve Yayıncılık Hiz.Tic.Ltd., İstanbul, pp.313-329, 2015

Taşınabilir kayıt sistemleri

in: Uykuda solunum bozuklukları, İtil,O., Köktürk,O.,Ardıç,S.,Çuhadaroğlu,Ç.,Fırat,H, Editor, Miki Matbaacılık San.Tiç.Ltd.Şti.,, Ankara, pp.208-233, 2015

Bronşiyal astım ve Obstrüktif uyku apne sendromu

in: Özel ve Eşlik Eden Durumlarda Astım, Şener,O, Editor, Probiz Ltd.Şti., İstanbul, pp.45-52, 2014