Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2018 - Continues Professor

  Suleyman Demirel University, Tıp Fakültesi, Dahili Bilimler

 • 2012 - 2018 Associate Professor

  Suleyman Demirel University, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri

 • 2009 - 2012 Assistant Professor

  Suleyman Demirel University, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri

 • 2004 - 2009 Expert

  Suleyman Demirel University, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri

Managerial Experience

 • 2015 - 2018 Ethics Committee Member

  Suleyman Demirel University, Hayvan Etik Kurul Üyesi

 • 2012 - 2018 Director of the Center

  Suleyman Demirel University, Sdü Uyku Bozuklukları Tanı,Tedavi Ve Araştırma Merkez Müdürü

Courses

 • Undergraduate Akciğerin paraziter hastalıkları

 • Undergraduate Solunum sistemi muayenesi ve semptomlar

 • Undergraduate Solunum fonksiyon testi

 • Undergraduate Plevra hastalıkları

 • Doctorate Solunum fizyolojisi

 • Postgraduate Solunum fizyolojisi