Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Landsenses Ecology Approach for Comprehensive Assessment of Cultural Ecosystem Services: Preferences of Students at Ankara University of Turkey

International Journal Of Sustainable Development And World Ecology, vol.28, pp.1-9, 2021 (Journal Indexed in SCI Expanded)

The Current and Future Compliance Areas of Kermes Oak (Quercus Coccifera L.) under Climate Change in Turkey

Fresenius Environmental Bulletin, vol.30, no.1, pp.406-413, 2021 (Journal Indexed in SCI Expanded)

Current and Future Potential Distributions of Carphoborus minimus (Fabricius, 1798) in Turkey

Folia Biologica-Krakow, vol.68, no.4, pp.143-150, 2020 (Journal Indexed in SCI Expanded)

Distribution of rose hip (Rosa canina L.) under current and future climate conditions

Regional Environmental Change, vol.20, no.3, pp.1-13, 2020 (Journal Indexed in SCI Expanded)

An approach for recreation suitability analysis to recreation planning in Golcuk Nature Park

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT, vol.37, no.5, pp.606-625, 2006 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Kültürel ekosistem hizmetlerinin sosyal medya fotoğrafları kullanılarak modellenmesi: Eskişehir örneği

Turkiye Ormancılık Dergisi, vol.21, no.1, pp.95-105, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kütahya İlinin Turizm Potansiyelinin Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanılarak Belirlenmesi

International Social Sciences Studies Journal, vol.6, no.54, pp.108-118, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Beyşehir Gölü ve Kızıldağ Milli Parkı Sınır Değişikliğinin Arazi Örtüsü ve Arazi Kullanımı Açısından Analizi

lnternational Journal of Geography and Geography Education, no.41, pp.292-318, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Burdur Gölü ve Çevresinin Peyzaj Değerleri Açısından Turizm Potansiyelinin Belirlenmesi

Mimarlık Bilimleri ve Uygulamaları Dergisi (MBUD), vol.4, no.2, pp.105-121, 2019 (Other Refereed National Journals)

Present and Future Potential Distribution of the Pinus Nigra Arnold. and Pinus Slyvestris L. Using Maxent Model

International Journal of Ecosystems and Ecology Science (IJEES), vol.9, no.4, pp.787-798, 2019 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Edirne Kent Ormanında Zararlı Biyotik Etmenlerin Belirlenmesi

Mimarlık Bilimleri ve Uygulamaları Dergisi, vol.4, no.1, pp.11-33, 2019 (Other Refereed National Journals)

Design of the Urban Street Trees and Problems in Turkey

Formation of Urban Green Areas, vol.1, no.9, pp.43-54, 2012 (International Refereed University Journal)

Mezun peyzaj mimarlarının eğitim ve öğretimden beklentileri

Turkish Journal of Forestry, vol.12, no.2, pp.131-140, 2011 (National Refreed University Journal)

Sogukta Muhafaza ve Kurutmanın Yag Gülü Çiçeklerinin UçucuYag çerigi ve Bilesimine Etkileri

Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.3, no.1, pp.42-48, 2008 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Corine Verileri ile Antalya ili 1990 - 2018 Yılları Arasında Arazi Örtüsü Değı̇şiminin Analı̇zi

BİLTEK Uluslararası Bilim, Teknoloji ve Sosyal Bilimlerde Güncel Gelişmeler Sempozyumu, Ankara, Turkey, 20 - 22 December 2019, pp.15

CBS Analizleri Kullanılarak Antalya Kenti Muratpaşa İlçesi Açık ve Yeşil Alanlarının İrdelenmesi

BİLTEK Uluslararası Bilim, Teknoloji ve Sosyal Bilimlerde Güncel Gelişmeler Sempozyumu, Ankara, Turkey, 20 December 2019, pp.19

Arazı̇ Örtüsü ve Arazı̇ Kullanımlarındaki̇ Değişimin CORINE Verı̇lerı̇ne Göre İrdelenmesı̇, Denı̇zlı̇ Örneğı̇

BİLTEK ULUSLARARASI BİLİM, TEKNOLOJİ VE SOSYAL BİLİMLERDE GÜNCEL GELİŞMELER SEMPOZYUMU, 20 - 22 December 2019

ISPARTA KONUR ve IŞIKKENT BORSA PARKLARININ GÖRSEL KALİTE AÇISINDANDEĞERLENDİRİLMESİ

24 KASIMBAŞÖĞRETMENEĞİTİM VE YENİLİKÇİBİLİMLER SEMPOZYUMU, 23 - 24 November 2019, pp.88

Kentsel Açık ve Yeşil Alanların Yoğunluk ve Erişilebilirlik Analizi, Karaman Kenti Örneği

Uluslararası 24 KASIM BAŞÖĞRETMEN EĞİTİM VE YENİLİKÇİ BİLİMLER SEMPOZYUMU, 23 - 24 November 2019, pp.88

Uzaktan Algılama Yöntemleriyle Rüzgar Enerji Santralleri ve Çevresinin Arazi ÖrtüsüDeğişimi, Çeşme Yarımadası Örneği

11th International Conference of Strategic Research on Scientific Studies and Education (11th ICoSReSSE), 8 - 10 November 2019

Çok Kriterli Analiz Yöntemiyle Kütahya İli’nin Turizm Ve Rekreasyonel Potansiyelinin belirlenmesi

11th International Conference of Strategic Research on Scientific Studies and Education (11th ICoSReSSE), 8 - 10 November 2019, pp.85

Beyşehir Gölü Milli Parkı Sınır Değişikliğinin Uzaktan Algıma ve CBS Teknolojileri ile Analiz Edilmesi

ISEEP-2019 (IX. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL PROBLEMS), Antalya, Turkey, 1 - 03 November 2019

REKREASYONEL ALANLARDA GÖRSEL PEYZAJ KALİTESİ, MANAVGAT İLÇESİ ÖRNEĞİ

ULUSLARARASI 29 EKIM BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR SEMPOZYUMU, İzmir, Turkey, 26 - 29 October 2019

CBS ANALİZLERİ KULLANILARAK UŞAK KENTİNİN AÇIK VE YEŞİL ALANLARININ İRDELENMESİ

ULUSLARARASI 29 EKIM BILIMSEL ARAŞTIRMALAR SEMPOZYUMU, 26 - 29 October 2019, pp.159

Predicting to Potential Distribution of Calliteara pudibunda (L.) in Turkey

International Congress on Agriculture and Forestry Research, 8 - 10 April 2019, pp.49

Situation and Problems of Urban forests in Turkey

Forest Science for a Sustainable Forestry and Human Wellbeing in a Changing World . INCDS ”Marin Drãcea” 85 Years of Activity, Centenary of The Great Union in 1918 :, 18 - 21 September 2018

The importance of Urban Trees and Information Systems (UTIS) Approach. Agriculture in an Urbanizing Society

Second International Conference on Reconnecting Agriculture and Food Chains to Societal Needs. (AgUrb2015, Roma, Italy, 14 - 17 September 2016, pp.483-484

Burdur Gölü ve Çevresindeki Ekosistem Üzerindeki Çevresel Etkiler ve Stratejik Mekansal Çözümler

International Burdur Earthquake and Environment Symposium, Burdur, Turkey, 7 - 09 May 2015, pp.383-397

Books & Book Chapters

Habitat Distribution Shifts of the Oriental Spruce (Picea Orientalis L.) under Climate Change Scenarios

in: "Theories, Techniques, Strategies" For Spatial Planners & Designers Planning, Design, Applications, Murat Özyavuz, Editor, Peter Lang Publishing, Inc., Bern, pp.133-152, 2021

Kent Ormanlarının Rekreasyonel Kullanımı,Yönetimi ve Sürdürülebilirliği Konusunda Kullanıcı Görüşlerinin Belirlenmesi

in: Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Alanında Yeni Ufuklar, Prof. Dr. Ali Musa BOZDOĞAN, Prof. Dr. Nigar YARPUZ BOZDOĞAN, Editor, Gece Kitaplığı Yayınevi, New-York, pp.150-177, 2019

Amasya’da Kültür Turizmi Rotaları:Kültürel Peyzaj Potansiyeli Bağlamında Ağ Analizine Dayalı Bir Değerlendirme

in: Mimarlık Planlama ve Tasarım Alanında Yeni Ufuklar, Latif Gürkan Kaya, Editor, Gece Akademi, 2019

Bodrum İlçesi’nin 1990-2018 Yılları Arasındaki Arazi Örtüsü Değişimi

in: Mimarlık, Planlama ve Tasarım Alanında Araştırma Makaleleri, Prof.Dr. Ester Eti AKYÜZ LEVİ, Doç. Dr. Yasin DÖNMEZ, Dr. Öğr. Üyesi Bilge ŞİMŞEK İLHAN, Editor, Gece Akademi, Ankara, pp.181-198, 2019

İklim Değişikliğinin Türkiye’de Myrtus Communis subsp. communis L.’nin Potansiyel Dağılımına Etkilerinin Maxent ile Araştırılması

in: Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Alanında Yeni Ufuklar, Prof. Dr. Ali Musa BOZDOĞAN, Prof. Dr. Nigar YARPUZ BOZDOĞAN, Editor, Gece Kitaplığı Yayınevi, New-York, pp.29-50, 2019

Today’s Urban Forestry

in: Current Trends in Science and Landscape Management, Recep EFE, Murat ZENCIRKIRAN, Jan A. WENDT, Zeynal TUMSAVAS, Halil UNAL, Bilyana BORISOVA, Editor, ST. KLIMENT OHRIDSKI UNIVERSITY PRESS., Sofya, pp.179-189, 2017

Tasarım Elemanları ve İlkeleri (2) - Renkler (3) - İç Mekan Bitkileri (10)

in: Otel İşletmelerinde Mobilya ve Oda Tasarımı, Nevzat Eraslan, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, 2009