Prof. Ömer Lütfi ANTALYALI


İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü

Yönetim Ve Organizasyon Anabilim Dalı


Research Areas: Social Sciences and Humanities, Psychology, Social Psychology, Applied Psychology, Management, Management and Organization

Metrics

Publication

75

Project

3

Open Access

3
UN Sustainable Development Goals

Education Information

2004 - 2008

2004 - 2008

Doctorate

Suleyman Demirel University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Bölümü, Turkey

2003 - 2004

2003 - 2004

Postgraduate

Suleyman Demirel University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Bölümü, Turkey

1997 - 2002

1997 - 2002

Undergraduate

Bogazici University, Faculty Of Engineering, Department Of Industrıal Engıneerıng, Turkey

Dissertations

2008

2008

Doctorate

Türkiye Üniversitelerinin Örgütsel Etkinlik Alanları: Öğretim Üyeleri Üzerinde Bir Araştırma

Suleyman Demirel University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme

2004

2004

Postgraduate

Uzaktan Eğitim Algısı ve Yöneylem Araştırması Dersinin Uzaktan Eğitim ile Verilebilirliği

Suleyman Demirel University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme

Foreign Languages

C1 Advanced

C1 Advanced

English

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Psychology

Social Psychology

Applied Psychology

Management

Management and Organization

Courses

Postgraduate

Postgraduate

Araştırma Yöntemleri

Undergraduate

Undergraduate

Algı Yönetimi

Undergraduate

Undergraduate

Sosyal Psikoloji

Postgraduate

Postgraduate

Sosyal Bilimlerde Araştırma Dizaynı

Undergraduate

Undergraduate

Etkili İletişim Teknikleri

Undergraduate

Undergraduate

Psikoloji

Articles Published in Other Journals

2015

2015

Etkili Yöneticilerin Dört Temel Özelliği

BOLAT Ö., ANTALYALI Ö. L.

Harvard Business Review Türkiye , vol.4, no.11, pp.94-99, 2015 (Non Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2019

2019

Sağlık Sektöründe Bilinçaltı Yöntemlerin Kullanılabilirliği

ASLAN S., ANTALYALI Ö. L.

3. Uluslararası 13. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Sakarya, Turkey, 10 - 13 October 2019, pp.102-114

2019

2019

Ağ ve Teknoloji Odaklı Uygulamalı Girişimcilik (ATOG) Programının Gençlerin Girişimcilik Bilgi ve Beceri Gelişimine Etkisi

ANTALYALI Ö. L., GÖKTAŞ P.

INTERNATIONAL CONFERENCE ON EURASIAN ECONOMIES, Famagusta, Cyprus (Kktc), 1 - 13 June 2019, pp.254-264 Sustainable Development

2019

2019

Destination Choice Factors of Kyrgyz Outbound Travelers

MAKSÜDÜNOV A., ANTALYALI Ö. L., ASANBEKOVA M.

28th World Business Congress, Nicosia, Cyprus (Kktc), 12 - 16 June 2019

2018

2018

Metin Sadeleştirme Bağlamında Bir Ders Kitabı İncelemesi: İşletme Organizasyonu ve Sevku İdaresi’nden İşletme Organizasyonu ve Yönetimi’ne

ÖZKUL A. S., ŞATIRER H., ANTALYALI Ö. L.

III. INES International Education and Social Science Congress (ESS-2018), ANTALYA/Alanya, Turkey, 28 April - 01 May 2018, pp.590

2018

2018

Temel Motivasyon Kaynakları ile Çalışma Değerleri İlişkisi ”KOSGEB Girişimcilik Eğitimi Alan Bireyler Üzerine Bir Araştırma”

ÖZKUL A. S., ANTALYALI Ö. L., ŞATIRER H.

III. INES International Education and Social Science Congress (ESS-2018), ANTALYA/Alanya, Turkey, 28 April - 01 May 2018, pp.591

2018

2018

The Effect of Managers’ Indigo Leadership Styles on Employers’ Job-Related Affective Well-Being

MÜCEVHER M. H., ERDEM R., TAŞ F., ANTALYALI Ö. L.

7th International Conference on Law and Society (ICLAS 7), Kota-Kinabalu, Malaysia, 11 - 13 April 2018

2017

2017

The Relation Between Emotional Labor and Organisational Cynicsm in Nurses: A Research In Isparta City Centrum Hospitals

EV KOCABAŞ D., ANTALYALI Ö. L.

6. International Congress on Current Debates in Social Science (CUDES), 14 - 16 December 2017, pp.218

2017

2017

Girişimcilikte Başarı Motivasyonunun Çalışma Değerlerine Etkisinde Olumsuz Çevre Algısının Düzenleyici Rolü

ÖZKUL A. S., ANTALYALI Ö. L.

25. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Ankara, Turkey, 25 - 27 May 2017, pp.203-212

2017

2017

Fakülte ve Meslek Yüksekokullarında Başarılı Girişimci Algısı ve Cinsiyet Rolü Stereotipleri İle İlişkisi

Antalyalı Ö. L., Özkul A. S.

4. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sosyal ve Teknik Bilimler Kongresi, Burdur, Turkey, 11 - 13 May 2017, pp.511-531 Sustainable Development

2017

2017

Fakülte ve Meslek Yüksekokullarında Başarılı Girişimci Algısı ve Cinsiyet Rolü Stereotipleri ile İlişkisi

ANTALYALI Ö. L., ÖZKUL A. S.

4. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sosyal Ve Teknik Bilimler Kongresi (MESTEK), Burdur, Turkey, 11 - 13 May 2017, pp.511-531 Sustainable Development

2016

2016

Örgüt ve Yönetim Araştırmaları İçin Yakın İlişkilerde Yaşantılar Envanterinin Kısa Formunun (YIYE-II-K) Psikometrik Açıdan Değerlendirilmesi

ANTALYALI Ö. L., ÖZKUL A. S.

International Congress of Management Economy and Policy (ICOMEP), İstanbul, Turkey, 26 - 27 November 2016, vol.2, pp.1236-1253

2016

2016

Öğrencilerin Başarı İçin Akademik Motivasyona ve Akademik Kaygıya İhtiyaçları Var mı?

AKÇAKANAT T., ANTALYALI Ö. L.

15. Ulusal İşletmecilik Kongresi, İstanbul, Turkey, 26 - 28 May 2016, pp.29

2014

2014

Hasta- Hekim İletişim Anketinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

KAYA B., ANTALYALI Ö. L.

8. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Girne, Cyprus (Kktc), 10 - 12 September 2014

2014

2014

Hemşirelerde Duygusal Emek: Ölçek Uyarlama Çalışması

EV KOCABAŞ D., ANTALYALI Ö. L.

8. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Girne, Cyprus (Kktc), 10 - 12 September 2014, pp.2005-2007

2012

2012

İlaç Mümessillerinin Pazarlama Tekniklerinin Doktor Reçetelerine Etkisi

ANTALYALI Ö. L., GÜRBÜZ H., KAYA E.

6. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Isparta, Turkey, 13 - 15 September 2012

2012

2012

Kanserli Hastayı Bilgilendirme ve Tedavi Sürecinde Hekim Hasta İletişimi

ANTALYALI Ö. L., KOYUNCU O., KOYUNCU K. T.

6. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Isparta, Turkey, 13 - 15 September 2012 Sustainable Development

2011

2011

Değişime Direncin Kırılmasında Dedikodunun Yönetilmesi: Ara Düzey Yöneticilerin Rolü

ANTALYALI Ö. L., AKKAŞ E., ERDEM R., KAYA E.

Uluslararası Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi (International Congress on Knowledge, Economy Management), SARAYBOSNA, Bosnia And Herzegovina, 23 - 25 June 2011, pp.3161-3169

2011

2011

Akademik Bilgi Üretimine Eleştirel Bir Bakış: Akademisyenlerin Görüşleri Çerçevesinde Bir Değerlendirme

ERDEM R., ÇELİK R., ANTALYALI Ö. L., BARDAK N.

Uluslararası Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi (International Congress on Knowledge, Economy Management), Saraybosna, Bosnia And Herzegovina, 23 - 25 June 2011, pp.685-693

2011

2011

Örgütlerde Kurumsal Sır ve Bir Tehdit Unsuru Olarak Dedikodu

AKKAŞ E., ANTALYALI Ö. L., KAYA E.

Uluslararası Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi (International Congress on Knowledge, Economy Management), Saraybosna, Bosnia And Herzegovina, 23 - 25 June 2011, pp.3135-3140

2010

2010

The Evaluation of Health Sector Managers Regarding The Health Management Departments

ERDEM R., ÇARIKÇI İ. H., ANTALYALI Ö. L., OKSAY A., ATİLLA GÖK G., BARDAK N.

6th International Conference on Health Care Sytems, Gaziantep, Turkey, 20 - 22 October 2010, pp.206-215

2010

2010

The Evaluation of Health Sector Managers Regarding the Health Management Department

ERDEM R., ÇARIKÇI İ. H., ANTALYALI Ö. L., OKSAY A., ATİLLA GÖK G., BARDAK N.

6th International Conference on Healthcare Systems, Gaziantep, Turkey, 20 - 22 October 2010, pp.186-193

2009

2009

Üniversitelerin Örgütsel Etkinliklerinin Ölçümü: Nitelikli Bir Ölçek Çabası

ANTALYALI Ö. L., ÇARIKÇI İ. H.

17. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Turkey, 21 - 23 May 2009, pp.756-763

2008

2008

Gender Differences in Woırk Family Conflict Among Managers in Turkey: A Non Western Perspective

ÇARIKÇI İ. H., ANTALYALI Ö. L., OKSAY A.

First International Conference on Management and Economics, Tirane, Albania, 28 - 29 March 2008, pp.147-159

2007

2007

The Shared Mission In Universities: Example of Suleyman Demirel University

İBİCİOĞLU H., ÖZDAŞLI K., AK B., ANTALYALI Ö. L., OKSAY A.

3. International Strategic Management Conference, Antalya, Turkey, 21 - 23 June 2007, pp.49-57

2003

2003

Akademik Performans Değerlendirme ve Geliştirmede Yeni Bir Yaklaşım

ÇELİK A., ALBAYRAK M., ANTALYALI Ö. L.

International XII. Turkish Symposium on Artificial Intelligence and Neural Networks - taınn, Çanakkale, Turkey, 2 - 04 July 2003

2003

2003

Uzaktan Eğitime Geçiş Sürecinde Bir Anket Uygulaması Süleyman Demirel Üniversitesi Örneği

ALBAYRAK M., ANTALYALI Ö. L.

3. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu, Gazimagusa, Cyprus (Kktc), 28 - 30 May 2003, pp.1144-1151

Books & Book Chapters

2019

2019

The Moderator Role of Negative Enviroment Perceptions in the Effect of Achievement Motivation on Work Values in Entrepreneurship

ÖZKUL A. S., ANTALYALI Ö. L.

in: Management and Organization: Various Approaches, Cakirel Yasin, Editor, Peter Lang GmbH, Berlin, pp.217-227, 2019

2019

2019

The Moderator Role of Negative Environment Perceptions in the Effect of Achievement Motivation on Work Values in Entrepreneurship

ÖZKUL A. S., ANTALYALI Ö. L.

in: Management and Organization: Various Approaches, Yasin Çakırel, Editor, Peter Lang, Berlin, pp.217-228, 2019

2017

2017

Hemşirelerde Duygusal Emek ve Örgütsel Sinizm Arasındaki İlişki: Isparta İl Merkezindeki Hastanelerde Bir Araştırma

EV KOCABAŞ D., ANTALYALI Ö. L.

in: Current Debates In Business Studies Volume 1, Aşkum Olcay Bilge, Staub Selva, Gönüllü Ozan, Editor, IJOPEC Publication, London, pp.273-294, 2017

2017

2017

Organizational Perception Management (OPM) Perspective for Public Relations Managers: A Review of International Literature and Turkish Studies

ANTALYALI Ö. L.

in: Practice Fields in Public Relations: The Panorama of Turkey, Arklan Ümit, Editor, Peter Lang, Frankfurt, pp.113-141, 2017

2005

2005

Varyans Analizi (ANOVA-MANOVA)

ANTALYALI Ö. L.

in: SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri, KALAYCI ŞEREF, Editor, Asil Yayın Dağıtım, 2005

Awards

May 2017

May 2017

Sosyal Bilimler Alanında En İyi İkinci Bildiri Ödülü

4. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sosyal ve Teknik Bilimler Kongresi (MESTEK)