Doç.Dr.

Ömer Lütfi ANTALYALI


İletişim Fakültesi

Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Bölümü

Araştırma Yöntemleri Anabilim Dalı

Eğitim Bilgileri

2004 - 2008

2004 - 2008

Doktora

Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Bölümü, Türkiye

2003 - 2004

2003 - 2004

Yüksek Lisans

Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Bölümü, Türkiye

1997 - 2002

1997 - 2002

Lisans

Boğaziçi Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

2008

2008

Doktora

Türkiye Üniversitelerinin Örgütsel Etkinlik Alanları: Öğretim Üyeleri Üzerinde Bir Araştırma

Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme

2004

2004

Yüksek Lisans

Uzaktan Eğitim Algısı ve Yöneylem Araştırması Dersinin Uzaktan Eğitim ile Verilebilirliği

Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme

Yabancı Diller

C1 İleri

C1 İleri

İngilizce

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Psikoloji, Sosyal Psikoloji, Uygulamalı Psikoloji, İşletme, Yönetim ve Organizasyon

Verdiği Dersler

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Araştırma Yöntemleri

Lisans

Lisans

Algı Yönetimi

Lisans

Lisans

Sosyal Psikoloji

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Sosyal Bilimlerde Araştırma Dizaynı

Lisans

Lisans

Etkili İletişim Teknikleri

Lisans

Lisans

Psikoloji

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2021

2021

Temel Motivasyon Kaynakları, Hedef Türleri ve Bağlanma Stilleri Işığında Girişimcilik

Antalyalı Ö. L. , Özkul A. S. , Şatırer H.

Alanya Akademik Bakış, cilt.5, sa.1, ss.21-43, 2021 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2019

2019

Hasta Hekim İletişimi ile Hekimin Tekrar Tercih Edilmesi İlişkisi: Bir Kamu Hastanesi Örneği

KAYA B., ÇELİK R. , ANTALYALI Ö. L.

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.2, sa.11, ss.801-814, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

Yöneti̇m Li̇teratüründe Stereoti̇p (Kalıpyargı) Kavramı: Ulusal ve Uluslararası Alandaki̇ Yöneti̇m Araştırmaları Üzeri̇ne Bi̇r İnceleme

LİMON S. , ORAL KARA N., ANTALYALI Ö. L.

Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, cilt.10, sa.23, ss.195-211, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

Güç Motivasyonunun İş Sevgisine Etkisinde Geribildirim Arama Davranışının Düzenleyici Rolü

ASLAN S., ANTALYALI Ö. L.

Vizyoner, cilt.9, sa.21, ss.102-113, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

Influence of Self-Esteem and Extrinsic Goal Orientation on Perceived Trustworthiness by Moderation of Length of Service

ANTALYALI Ö. L.

Siyaset Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, cilt.6, sa.1, ss.1-17, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

Yetişkin Bağlanma Stillerinin Örgütsel Güven ve Örgütsel Bağlılığa Etkisi

ANTALYALI Ö. L. , DUMLUPINAR M. , ÖZKUL A. S.

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.21, sa.4, ss.1679-1702, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

Yetişkin Bağlanma Stillerinin Örgütsel Güven ve Örgütsel Bağlılığa Etkisi

Antalyalı Ö. L. , Dumlupınar M. , Özkul A. S.

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.21, sa.4, ss.1679-1702, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2017

2017

Fakülte ve Meslek Yüksekokullarında Başarılı Girişimci Algısı ve Cinsiyet Rolü Stereotipleri ile İlişkisi

ANTALYALI Ö. L. , ÖZKUL A. S.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.9, sa.21, ss.1-23, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

Fakülte ve Meslek Yüksekokullarında Başarılı Girişimci Algısı ve Cinsiyet Rolü Stereotipleri İle İlişkisi

Antalyalı Ö. L. , Özkul A. S.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.9, sa.21, ss.1-23, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2017

2017

İl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanında Aranan Nitelikler: Isparta Örneği

ANTALYALI Ö. L. , GÖKTAŞ P. , BAŞ S., RENÇBER H. , DEĞİMENCİ B.

İş Güç, Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, cilt.19, sa.1, ss.87-122, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

Türkiye’de Y Kuşağı Özelliklerini Belirlemeye Yönelik Bir Çalışma: Okul Yöneticileri Üzerine Bir Araştırma

EKŞİLİ N., ANTALYALI Ö. L.

Humanities Sciences(NWSAHS), cilt.12, sa.3, ss.90-111, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

Kamu Sektöründe Süreç Odaklı Örgütsel Değişimin Hizmet Kalitesi Ve İş Tatmini Üzerine Etkileri

DEMİRGİL Z. , ANTALYALI Ö. L.

Vizyoner, cilt.8, sa.18, ss.127-140, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

Öğrenilmiş İhtiyaçlar Bağlamında Temel Motivasyon Kaynakları (TMK) Ölçeğinin Geliştirilmesi, Güvenilirlik ve Geçerlik Analizi

ANTALYALI Ö. L. , BOLAT Ö.

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.17, sa.1, ss.83-114, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

Öğrencilerin Başarı İçin Akademik Motivasyona ve Akademik Kaygıya İhtiyaçları Var Mı?

AKÇAKANAT T. , ANTALYALI Ö. L.

Avrasya Bilimler Akademisi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.1, ss.27-38, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2015

2015

Etkili Yöneticilerin Dört Temel Özelliği

BOLAT Ö., ANTALYALI Ö. L.

Harvard Business Review Türkiye, cilt.4, sa.11, ss.94-99, 2015 (Hakemsiz Dergi)

2015

2015

Sağlık Sektöründe Tanıtım Veya Tedavi Amaçlı Bilinçaltı Yöntemlerin Kullanılabilirliği

HAVARE S., ANTALYALI Ö. L.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.7, sa.12, ss.161-180, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2015

2015

Kamu Hastanelerinde ve Özel Hastanelerde Çalışan Hemşirelerin İzharcılık (Whistleblowing) Tutumları

TAŞ F., ANTALYALI Ö. L.

MAKÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.2, sa.3, ss.34-54, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2015

2015

WHISTLEBLOWING ATTITUDES OF NURSES WORKING FOR PUBLIC AND PRIVATE

TAŞ F., ANTALYALI Ö. L.

JOURNAL OF MEHMET AKIF ERSOY UNIVERSITY ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES FACULTY, cilt.2, sa.3, ss.34-54, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

2011

2011

Türkiye Üniveritelerinin Örgütsel Etkinlik Boyutları

ANTALYALI Ö. L.

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dersgisi, cilt.16, sa.3, ss.285-309, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2007

2007

Tarihsel Süreç İçerisinde Üniversite Misyonunun Oluşumu

ANTALYALI Ö. L.

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.2, sa.6, ss.25-39, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2007

2007

Gender Effect on Work Family Conflict Among Managers

ANTALYALI Ö. L. , ÇARIKÇI İ. H.

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.2, sa.6, ss.117-127, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2007

2007

Yöneticilerde İş Aile Çatışması üzerindeki Cinsiyet Etkisi

ANTALYALI Ö. L. , ÇARIKÇI İ. H.

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.2, sa.6, ss.117-128, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2005

2005

Kobilerde Yönetim Enformasyon Sistemleri Algısı ve Kullanımı Isparta ve Burdur Yörelerinde Yapılan Bir Uygulama

İBİCİOĞLU H., ANTALYALI Ö. L. , AKÇAKANAT Ö.

Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.14, sa.2, ss.25-39, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2005

2005

Uzaktan Eğitimin Başarısında İmkan Algı Motivasyon ve Etkileşim Faktörlerinin Etkileri Karşılaştırmalı Bir Uygulama

İBİCİOĞLU H., ANTALYALI Ö. L.

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.15, sa.2, ss.325-338, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

Sağlık Sektöründe Bilinçaltı Yöntemlerin Kullanılabilirliği

ASLAN S., ANTALYALI Ö. L.

3. Uluslararası 13. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Sakarya, Türkiye, 10 - 13 Ekim 2019, ss.102-114

2019

2019

Ağ ve Teknoloji Odaklı Uygulamalı Girişimcilik (ATOG) Programının Gençlerin Girişimcilik Bilgi ve Beceri Gelişimine Etkisi

ANTALYALI Ö. L. , GÖKTAŞ P.

INTERNATIONAL CONFERENCE ON EURASIAN ECONOMIES, Famagusta, Kıbrıs (Kktc), 1 - 13 Haziran 2019, ss.254-264

2019

2019

Destination Choice Factors of Kyrgyz Outbound Travelers

MAKSÜDÜNOV A., ANTALYALI Ö. L. , ASANBEKOVA M.

28th World Business Congress, Nicosia, Kıbrıs (Kktc), 12 - 16 Haziran 2019

2018

2018

Metin Sadeleştirme Bağlamında Bir Ders Kitabı İncelemesi: İşletme Organizasyonu ve Sevku İdaresi’nden İşletme Organizasyonu ve Yönetimi’ne

ÖZKUL A. S. , ŞATIRER H., ANTALYALI Ö. L.

III. INES International Education and Social Science Congress (ESS-2018), ANTALYA/Alanya, Türkiye, 28 Nisan - 01 Mayıs 2018, ss.590

2018

2018

Temel Motivasyon Kaynakları ile Çalışma Değerleri İlişkisi ”KOSGEB Girişimcilik Eğitimi Alan Bireyler Üzerine Bir Araştırma”

ÖZKUL A. S. , ANTALYALI Ö. L. , ŞATIRER H.

III. INES International Education and Social Science Congress (ESS-2018), ANTALYA/Alanya, Türkiye, 28 Nisan - 01 Mayıs 2018, ss.591

2018

2018

Temel Motivasyon Kaynakları ile Çalışma Değerleri İlişkisi ”KOSGEB Girişimcilik Eğitimi Alan Bireyler Üzerine Bir Araştırma”

ÖZKUL A. S. , ANTALYALI Ö. L. , ŞATIRER H.

3. INES Education and Social Science Congress ( ESS - 2018 ), Alanya, Türkiye, 28 Nisan - 01 Mayıs 2018, ss.591

2018

2018

The Effect of Managers’ Indigo Leadership Styles on Employers’ Job-Related Affective Well-Being

MÜCEVHER M. H. , ERDEM R. , TAŞ F., ANTALYALI Ö. L.

7th International Conference on Law and Society (ICLAS 7), Kota-Kinabalu, Malezya, 11 - 13 Nisan 2018

2017

2017

The Relation Between Emotional Labor and Organisational Cynicsm in Nurses: A Research In Isparta City Centrum Hospitals

EV KOCABAŞ D., ANTALYALI Ö. L.

6. International Congress on Current Debates in Social Science (CUDES), 14 - 16 Aralık 2017, ss.218

2017

2017

Girişimcilikte Başarı Motivasyonunun Çalışma Değerlerine Etkisinde Olumsuz Çevre Algısının Düzenleyici Rolü

ÖZKUL A. S. , ANTALYALI Ö. L.

25. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Ankara, Türkiye, 25 - 27 Mayıs 2017, ss.203-212

2017

2017

Fakülte ve Meslek Yüksekokullarında Başarılı Girişimci Algısı ve Cinsiyet Rolü Stereotipleri İle İlişkisi

Antalyalı Ö. L. , Özkul A. S.

4. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sosyal ve Teknik Bilimler Kongresi, Burdur, Türkiye, 11 - 13 Mayıs 2017, ss.511-531

2017

2017

Fakülte ve Meslek Yüksekokullarında Başarılı Girişimci Algısı ve Cinsiyet Rolü Stereotipleri ile İlişkisi

ANTALYALI Ö. L. , ÖZKUL A. S.

4. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sosyal Ve Teknik Bilimler Kongresi (MESTEK), Burdur, Türkiye, 11 - 13 Mayıs 2017, ss.511-531

2016

2016

Örgüt ve Yönetim Araştırmaları İçin Yakın İlişkilerde Yaşantılar Envanterinin Kısa Formunun (YIYE-II-K) Psikometrik Açıdan Değerlendirilmesi

ANTALYALI Ö. L. , ÖZKUL A. S.

International Congress of Management Economy and Policy (ICOMEP), İstanbul, Türkiye, 26 - 27 Kasım 2016, cilt.2, ss.1236-1253

2016

2016

Öğrencilerin Başarı İçin Akademik Motivasyona ve Akademik Kaygıya İhtiyaçları Var mı?

AKÇAKANAT T. , ANTALYALI Ö. L.

15. Ulusal İşletmecilik Kongresi, İstanbul, Türkiye, 26 - 28 Mayıs 2016, ss.29

2016

2016

Türkiye de Y Kuşağının Yabancı Akranlarından Farklarının Okul Yöneticileri Perspektifiyle İncelenmesi

EKŞİLİ N., ANTALYALI Ö. L.

15. Ulusal İşletmecilik Kongresi, İstanbul, Türkiye, 26 - 28 Mayıs 2016, ss.114-127

2014

2014

Hasta- Hekim İletişim Anketinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

KAYA B., ANTALYALI Ö. L.

8. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Girne, Kıbrıs (Kktc), 10 - 12 Eylül 2014

2014

2014

Hemşirelerde Duygusal Emek: Ölçek Uyarlama Çalışması

EV KOCABAŞ D., ANTALYALI Ö. L.

8. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Girne, Kıbrıs (Kktc), 10 - 12 Eylül 2014, ss.2005-2007

2012

2012

İlaç Mümessillerinin Pazarlama Tekniklerinin Doktor Reçetelerine Etkisi

ANTALYALI Ö. L. , GÜRBÜZ H., KAYA E.

6. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Isparta, Türkiye, 13 - 15 Eylül 2012

2012

2012

Kanserli Hastayı Bilgilendirme ve Tedavi Sürecinde Hekim Hasta İletişimi

ANTALYALI Ö. L. , KOYUNCU O., KOYUNCU K. T.

6. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Isparta, Türkiye, 13 - 15 Eylül 2012

2011

2011

Değişime Direncin Kırılmasında Dedikodunun Yönetilmesi: Ara Düzey Yöneticilerin Rolü

ANTALYALI Ö. L. , AKKAŞ E., ERDEM R. , KAYA E.

Uluslararası Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi (International Congress on Knowledge, Economy Management), SARAYBOSNA, Bosna-Hersek, 23 - 25 Haziran 2011, ss.3161-3169

2011

2011

Akademik Bilgi Üretimine Eleştirel Bir Bakış: Akademisyenlerin Görüşleri Çerçevesinde Bir Değerlendirme

ERDEM R. , ÇELİK R. , ANTALYALI Ö. L. , BARDAK N.

Uluslararası Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi (International Congress on Knowledge, Economy Management), Saraybosna, Bosna-Hersek, 23 - 25 Haziran 2011, ss.685-693

2011

2011

Örgütlerde Kurumsal Sır ve Bir Tehdit Unsuru Olarak Dedikodu

AKKAŞ E., ANTALYALI Ö. L. , KAYA E.

Uluslararası Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi (International Congress on Knowledge, Economy Management), Saraybosna, Bosna-Hersek, 23 - 25 Haziran 2011, ss.3135-3140

2011

2011

Değişime Direncin Kontrolünde Sunum Şeklinin Etkisi Algı Yönetimi Perspektifiyle Bir Deney Çalışması

ANTALYALI Ö. L. , KAYA E.

10. Ulusal İşletmecilik Kongresi, İzmir, Türkiye, 5 - 07 Mayıs 2011, ss.302-304

2010

2010

The Evaluation of Health Sector Managers Regarding The Health Management Departments

ERDEM R. , ÇARIKÇI İ. H. , ANTALYALI Ö. L. , OKSAY A. , ATİLLA GÖK G. , BARDAK N.

6th International Conference on Health Care Sytems, Gaziantep, Türkiye, 20 - 22 Ekim 2010, ss.206-215

2010

2010

The Evaluation of Health Sector Managers Regarding the Health Management Department

ERDEM R. , ÇARIKÇI İ. H. , ANTALYALI Ö. L. , OKSAY A. , ATİLLA GÖK G. , BARDAK N.

6th International Conference on Healthcare Systems, Gaziantep, Türkiye, 20 - 22 Ekim 2010, ss.186-193

2009

2009

Üniversitelerin Örgütsel Etkinliklerinin Ölçümü: Nitelikli Bir Ölçek Çabası

ANTALYALI Ö. L. , ÇARIKÇI İ. H.

17. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Türkiye, 21 - 23 Mayıs 2009, ss.756-763

2008

2008

Gender Differences in Woırk Family Conflict Among Managers in Turkey: A Non Western Perspective

ÇARIKÇI İ. H. , ANTALYALI Ö. L. , OKSAY A.

First International Conference on Management and Economics, Tirane, Arnavutluk, 28 - 29 Mart 2008, ss.147-159

2007

2007

The Shared Mission In Universities: Example of Suleyman Demirel University

İBİCİOĞLU H., ÖZDAŞLI K., AK B., ANTALYALI Ö. L. , OKSAY A.

3. International Strategic Management Conference, Antalya, Türkiye, 21 - 23 Haziran 2007, ss.49-57

2003

2003

Akademik Performans Değerlendirme ve Geliştirmede Yeni Bir Yaklaşım

ÇELİK A., ALBAYRAK M. , ANTALYALI Ö. L.

International XII. Turkish Symposium on Artificial Intelligence and Neural Networks - taınn, Çanakkale, Türkiye, 2 - 04 Temmuz 2003

2003

2003

Uzaktan Eğitime Geçiş Sürecinde Bir Anket Uygulaması Süleyman Demirel Üniversitesi Örneği

ALBAYRAK M. , ANTALYALI Ö. L.

3. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu, Gazimagusa, Kıbrıs (Kktc), 28 - 30 Mayıs 2003, ss.1144-1151

Kitap & Kitap Bölümleri

2019

2019

The Moderator Role of Negative Enviroment Perceptions in the Effect of Achievement Motivation on Work Values in Entrepreneurship

ÖZKUL A. S. , ANTALYALI Ö. L.

Management and Organization: Various Approaches, Cakirel Yasin, Editör, Peter Lang GmbH, Berlin, ss.217-227, 2019

2019

2019

The Moderator Role of Negative Environment Perceptions in the Effect of Achievement Motivation on Work Values in Entrepreneurship

ÖZKUL A. S. , ANTALYALI Ö. L.

Management and Organization: Various Approaches, Yasin Çakırel, Editör, Peter Lang, Berlin, ss.217-228, 2019

2017

2017

Hemşirelerde Duygusal Emek ve Örgütsel Sinizm Arasındaki İlişki: Isparta İl Merkezindeki Hastanelerde Bir Araştırma

EV KOCABAŞ D., ANTALYALI Ö. L.

Current Debates In Business Studies Volume 1, Aşkum Olcay Bilge, Staub Selva, Gönüllü Ozan, Editör, IJOPEC Publication, London, ss.273-294, 2017

2017

2017

Organizational Perception Management (OPM) Perspective for Public Relations Managers: A Review of International Literature and Turkish Studies

ANTALYALI Ö. L.

Practice Fields in Public Relations: The Panorama of Turkey, Arklan Ümit, Editör, Peter Lang, Frankfurt, ss.113-141, 2017

2005

2005

Varyans Analizi (ANOVA-MANOVA)

ANTALYALI Ö. L.

SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri, KALAYCI ŞEREF, Editör, Asil Yayın Dağıtım, 2005

Ödüller

Mayıs 2017

Mayıs 2017

Sosyal Bilimler Alanında En İyi İkinci Bildiri Ödülü

4. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sosyal ve Teknik Bilimler Kongresi (MESTEK)