Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

DETERMINATION OF BALLAST FOULING VIA GROUND PENETRATING RADAR

Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, vol.8, no.2, pp.572-581, 2020 (National Refreed University Journal) Creative Commons License Sustainable Development

Arkeolojik Alanlarda Jeofizik Prospeksiyon: Pisidia Mallos Örneği

Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, vol.9, no.2, pp.958-966, 2020 (Other Refereed National Journals)

ISPARTA KILIÇ ÖREN MEVKİİNDE BİR KAÇAK KAZI ALANINDA ELEKTRİK ÖZDİRENÇ TOMOGRAFİ ARAŞTIRMASI

Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, vol.7, no.1, pp.46-51, 2019 (Other Refereed National Journals)

Haydarlı Baraj Alanının Elektrik Özdirenç ve Jeolojik Özellikleri.

TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Jeofizik, vol.16, pp.43-53, 2012 (Other Refereed National Journals)

Eşen I HES Projesi Alanının Jeoteknik Özellikleri,

SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi,, vol.11, no.1, pp.75-83, 2007 (National Refreed University Journal)

Eşen-I. Hidroelektrik Santralı Bent Yeri Ve Göl Alanının (Fethiye-Muğla) Jeolojik-Jeofizik ve Jeoteknik Özellikleri

Ekologiya ve Su Teserrüfatı, Elmi-Texniki ve istehsalat Jurnalı, pp.17-28, 2007 (International Refereed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Geophysical Applications for Cultural Heritage Conservation: Edirne New Palace Example

1st International Ottoman Traces Symposium, Edirne, Turkey, 1 - 02 November 2018, pp.361-370

Investigating Railway Track Infrastructure via Ground Penetrating Radar

II. International Iğdır Symposium (IGDIRSEMP 2017, Iğdır, Turkey), 9 - 11 November 2017, pp.196

Investigation of Concrete Strength by Seismic Signal Analysis

2nd INTERNATIONAL CONFERENCE ONCIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING, 8 - 10 May 2017

Comparison of 1D and 2D MT and Electrical Resistivity Results in Denizli-Buldan Geothermal Field

2nd INTERNATIONAL CONFERENCE ONCIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING, 8 - 10 May 2017

Geological and Geophysical Studies in Denizli-BuldanGeothermal Field

2nd INTERNATIONAL CONFERENCE ONCIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING, 8 - 10 May 2017

Investigation of concrete strength by signal analysis of seismic velocities

2. International Conference on Civil and Environmental Engineering (ICOCEE) 2017, Nevşehir, Turkey, 24 - 27 April 2017, pp.1109

Pisidya Antihocheia St Paul Kilisesindeki Elektrik ve Yer Radarı Çalışmaları

4. Yer elektrik çalıştayı, İzmir, Turkey, 21 - 23 May 2012, pp.88-92

A New Microgravity Survey at Southern Izmir

The 19th International Geophysical Congress and Exhibition of Turkey, Ankara, Turkey, 23 - 26 November 2010

İzmir in güneyindeki yeni mikrogravite profil çalışmaları

Türkiye 19. Uluslararası Jeofizik Kongre ve Sergisi CD, Ankara, Turkey, 23 - 26 November 2010, pp.173

Sismik ve Jeoelektrik Yöntemlerle Zemin Araştırması ve Traverten Boşlukların Belirlenmesi

UMES'07 Ulusal Teknik Eğitim Mühendislik ve Eğitim Bilimleri Genç Araştırmacılar Sempozyumu, Kocaeli, Turkey, 20 - 22 June 2007, vol.2, pp.553-556

Geotechnical Properties of Eşen I HEPP Project Tunnel Aligment

The 17th International Geophysical Congress and Exhibition of Turkey, Ankara, Turkey, 14 - 17 November 2006

Preliminary Results of Geological and Geophysical Studies in Eşen I HPP Dam

The 16th International Geophysical Congress and Exhibition of Turkey, Ankara, Turkey, 7 - 10 December 2004