Education Information

Education Information

 • 2012 - 2018 Doctorate

  Suleyman Demirel University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik, Turkey

 • 2010 - 2012 Postgraduate

  Ahi Evran Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik, Turkey

 • 2006 - 2010 Undergraduate

  Ahi Evran Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Matematik, Turkey

Dissertations

 • 2018 Doctorate

  Diferansiyellenemeyen Amaç Fonksiyonları için Düzgünleştirme Yaklaşımı ve Yeni Bir Global Optimizasyon Tekniği

  Suleyman Demirel University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik

 • 2012 Postgraduate

  Değişken Üstlü Uzaylarda Hardy Eşitsizlikleri ve Bazı Uygulamaları

  Ahi Evran Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English