Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

THE MEANINGFUL FIELD TRIP IN PROJECT BASED LEARNING; THE SOLAR ENERGY AND ITS USAGE AREAS TOPIC

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, no.44, pp.300-307, 2013 (Journal Indexed in SSCI) identifier

Gasification of various types of tertiary coals: A sustainability approach

ENERGY CONVERSION AND MANAGEMENT, vol.56, pp.157-165, 2012 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

A Bridge between East and West: Turkey's natural gas policy

RENEWABLE & SUSTAINABLE ENERGY REVIEWS, vol.15, no.9, pp.4286-4294, 2011 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Energetic and exergetic performance assessment of some coals in Turkey for gasification process

INTERNATIONAL JOURNAL OF EXERGY, vol.8, no.3, pp.297-309, 2011 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Estimation of Horizontal Solar Radiation in Isparta (Turkey)

ENERGY SOURCES PART A-RECOVERY UTILIZATION AND ENVIRONMENTAL EFFECTS, vol.32, no.6, pp.512-517, 2010 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Hydropower-water and renewable energy in Turkey: Sources and policy

RENEWABLE & SUSTAINABLE ENERGY REVIEWS, vol.13, no.3, pp.605-615, 2009 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Theoretical and Experimental Analysis of a Salt Gradient Solar Pond with Insulated and Reflective Covers

ENERGY SOURCES PART A-RECOVERY UTILIZATION AND ENVIRONMENTAL EFFECTS, vol.31, no.12, pp.985-1003, 2009 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Turkey's Energy Production, Consumption, and Policies, until 2020

ENERGY SOURCES PART B-ECONOMICS PLANNING AND POLICY, vol.4, no.3, pp.315-331, 2009 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

THERMAL PERFORMANCE OF A PROTOTYPE EXPERIMENTAL SOLAR POND WITH SALT GRADIENT

JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY, vol.23, no.2, pp.405-411, 2008 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Energy Market Structure of Turkey

ENERGY SOURCES PART B-ECONOMICS PLANNING AND POLICY, vol.3, no.4, pp.384-395, 2008 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Proje Tabanlı Öğrenmede Anlamlı Alan Gezisi Güneş Enerjisi ve Kullanım Alanları Konusu

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2013 (Other Refereed National Journals)

Estımatıon of Solar Radıatıon wıth Meteorologıcal Data

Balkan Phys, vol.15, no.1, pp.74, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions)

Güneş havuzlarının Kullanım ömrü Maliyet Analizi

PAMUKKALE UNIVERSITY JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES-PAMUKKALE UNIVERSITESI MUHENDISLIK BILIMLERI DERGISI, vol.8, no.1, pp.247-258, 2008 (Other Refereed National Journals)

TiO2 in Cam Yüzeylere Sol Jel Metodu İle Kaplanması

Balkan Phys. Lett., pp.811-813, 2008 (Refereed Journals of Other Institutions)

Sandıklı Çevresi Lise Ve Dengi Okul Öğrencilerinin Isı Ve Sıcaklık İle İlgili Kavram Yanılgılarının Belirlenmesi

Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Degisi, vol.8, no.1, pp.149-162, 2008 (Other Refereed National Journals)

arabolik Kollektorlerin Optik, Enerjetik ve Ekserjetik Verimliliklerinin Analizi

Mühendis ve Makina Dergisi, no.561, pp.49-56, 2006 (Other Refereed National Journals)

Güneş Kaynaklı Düşük Sıcaklık Uygulama Sistemlerinin I Ve II Yasa Verim Analizleri

SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.9, no.2, pp.134-141, 2005 (Other Refereed National Journals)

Estimation of the solar pond temperatures using artificial neural network

Selçuk Journal of Applied Mathematics, vol.5, no.1, pp.3948, 2004 (Refereed Journals of Other Institutions)

Yalvaç a ait yatay yüzeye gelen güneş radyasyonu Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

SDU Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.8, no.2, pp.151-153, 2004 (Other Refereed National Journals)

Güneş Enerjili Sistemlerde Yapay Sinir Ağları Metodunun Kullanılabilirliliği ve Bir Uygulama

SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.7, no.1, pp.47-51, 2003 (Other Refereed National Journals)

A Solar Pond Model with Insulated and Glass Covered Surface Volume 27 4 67 70 Bulgarian

Bulgarian Journal of Physics, vol.27, no.4, pp.67-70, 2000 (Refereed Journals of Other Institutions)

Aplications of trasparent insulation in Plane Air Type Solar Collectors

Makine Mühendisliği Dergisi, vol.1, no.10, pp.61-70, 1996 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Türkiye'nin Ekonomik Büyümesi Sürecinde Enerjinin Rolü

Anadolu Enerji Sempozyumu, Elazığ, Turkey, 22 - 24 June 2011, pp.529-540

Isparta şartlarında çalışan deneysel güneş havuzunun termodinamik analiz

TMMOB Makine Mühendisleri Odası 4.Güneş Enerjisi Sistemleri Sempozyumu ve Sergisi, Mersin, Turkey, 6 - 07 November 2009

Isparta ilinde bir evin elektrik ihtiyacının karşılanması için gerekli olan panel sayısının hesabı ve verimi

Türk Fizik Derneği Fizik Derneği 26. Uluslararası Fizik Kongresi, Bodrum, Turkey, 7 - 11 July 2009

The role of biomass application in Turkey for sustainable developments

World Renewable Energy Congress X and Exhibition, United Kingdom, 19 - 25 June 2008

The monthly variation of tilted solar radiation in the Isparta Region of Turkey

World Renewable Energy Congress X and Exhibition, United Kingdom, 19 - 25 June 2008

Hidrojen Üretmede Fotoelektrokimyasal Yöntemin İncelenmesi

UGHEK'2008: II. ULUSAL GÜNEŞ VE HİDROJEN ENERJİSİ KONGRESİ, Eskişehir, Turkey, 12 - 13 June 2008

Yansıtıcı ve Yalıtımlı Kapaklı Bir Güneş Havuzunun Deneysel Olarak İncelenmesi

ESKİŞEHİR UGHEK'2008: II. ULUSAL GÜNEŞ VE HİDROJEN ENERJİSİ KONGRESİ, Eskişehir, Turkey, 12 - 13 June 2008

Yalıtımlı Bir Güneş Havuzunun Gradyentli Bölgelerinde Toplanan Güneş Enerjisi

II. ULUSAL GÜNEŞ VE HİDROJEN ENERJİSİ KONGRESİ, Eskişehir, Turkey, 12 - 13 June 2008

Heat and Chemical Exergy Analysis of Parabolic Trough Collector

Sixth International Conference Of The Balkan Physical Union, İstanbul, Turkey, 22 - 26 August 2006, pp.425-426

Bir Benzin İstasyonunun Temiz Enerji ile Aydınlatılması

Türk Fizik Derneği 23. Fizik Kongresi, Muğla, Turkey, 13 - 15 October 2005, pp.945-950

Güneş Enerjili Kimyasal Reaktör

Türk Fizik Derneği 23. Fizik Kongresi, Muğla, Turkey, 13 - 15 October 2005, pp.951-957

Güneş Enerjili Kimyasal Reaktörlerin İncelenmesi

VI.Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu UTES, Kayseri, Turkey, 3 - 04 June 2005, pp.115-125

Pompalı Sulama Sistemleri İçin Fotovoltaik Pil Uygulamaları

Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu, Kayseri, Turkey, 3 - 04 June 2005, pp.27-33

Yansıtıcı Kapağı Olan Bir Güneş Havuzunun Optimum Verim Analizi

4. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Isparta, Turkey, 3 - 05 September 2003

Bir Güneş Havuzunda Kullanılan Yansıtıcı Kapağın Optimum Açısının Belirlenmesi

TMMOB Makine Mühendisleri Odası Güneş Enerjisi Sistemleri Sempozyumu ve Sergisi, Mersin, Turkey, 20 - 21 June 2003

Ispatra Yalvaç a Ait EğikYüzeye Gelen Güneş Radyasyonu

TFD 21 Fizik Kongresi, Isparta, Turkey, 11 - 14 September 2002

Güneş Kaynaklı Düşük Sıcaklık Uygulama Sistemlerinin Isıl Analizleri

Çevre Enerji Kongresi Antalya Sempozyumu, Antalya, Turkey, 14 April 1997 - 15 April 2017, pp.244-256

Güneş Enerjili Kurutma Sistemleri ve Isıl Analizleri

Çevre Enerji Kongresi Antalya Sempozyumu, Antalya, Turkey, 14 - 15 April 1997, pp.140-152