Education Information

Education Information

 • Continues Doctorate

  Selcuk University, Instıtute Of Socıal Scıences, İşletme (Dr), Turkey

 • Continues Postgraduate

  Suleyman Demirel University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme (Yl), Turkey

 • Continues Undergraduate

  Karadeniz Technical University, Orman Fakültesi, Orman Endüstri Mühendisliği, Turkey

Dissertations

 • 2003 Doctorate

  ÖMÜRBEK Nuri, 2003, "Küresel Rekabet Ortamında Yeni Üretim Teknolojileri Ve Teknolojik İşbirliği (Otomotiv Sektöründe Uygulama)", Yayınlanmamış Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Üretim Yönetimi Ve Pazarlama Bilim Dalı, 1-491, Konya/Türkiye

  Selcuk University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Üretim Yönetimi Ve Pazarlama

 • 1996 Postgraduate

  ÖMÜRBEK Nuri, 1996, "Doğrusal Proğramlama Tekniği İle Üretim Planlaması Ve Isparta Fruko-Tamek Fabrikası'nda Uygulama", Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, 1-117, Isparta/Türkiye

  Suleyman Demirel University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English