Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Glycoproteins in the Epithelium of Lips of Tinca tinca

INDIAN JOURNAL OF GEO-MARINE SCIENCES, vol.44, no.5, pp.738-741, 2015 (SCI-Expanded) identifier identifier

The distribution of taste buds in Garra rufa

ANATOMIA HISTOLOGIA EMBRYOLOGIA, vol.37, no.1, pp.63-66, 2008 (SCI-Expanded) identifier identifier identifier

The distribution of external taste buds in flower fish (Pseudophoxinus antalyae)

ANATOMIA HISTOLOGIA EMBRYOLOGIA-JOURNAL OF VETERINARY MEDICINE SERIES C, vol.34, no.3, pp.176-178, 2005 (SCI-Expanded) identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Histological and Histochemical Structure of the Some of Digestive Tract Area in Different Vertebrate Species

Süleyman Demirel University Journal of Science (e-journal), vol.9, no.2, pp.61-70, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Sazan Balığının Cyprinus carpio Linnaeus 1758 Gastrointestinal Kanalın Histokimyasal Yapısı

Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.29, no.2, pp.109-113, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

Farklı Elektrik Alanların Kan Karaciğer Böbrek ve Dalak Dokuları Üzerine Etkileri

Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.15, pp.9-14, 2008 (Peer-Reviewed Journal)

Development of the Liver and Pancreas in the Rainbow Trout Oncorhynchus mykiss

Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, vol.1, no.2, pp.1-6, 2005 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Investigation of Vasoactive Intestinal Polypeptide (VIP)/ Secretin Positive Cell Density in Digestive Tract of Vimba vimba.

19th International Conference on Researches in Science Technology (ICRST, 27 - 28 July 2017

The Effect of Taking Heavy Metal on Gastrointestinal Peptides

ICEBESE 2016:18th International Conference on Environmental, Biological, Ecological Sciences and Engineering, 21 - 22 July 2016

CCK gastrin Immunoreactivity in Gastrointestinal Tract of Vimba vimba

18th International Conference on Veterinary and Biomedical Sciences, 21 - 22 March 2016

Elektrik alanın sıçan böbrek dokusu üzerine etkileri ve resveratrolün rolü

Türk Fizyolojik Bİlimler Derneği 41. Ulusal Kongresi, Çanakkale, Turkey, 9 - 13 September 2015

Electric Field Effects on Rat Kidney Tissue and Role of Resveratrol

Turkish Society of Physiological Sciences 41st National Physiology Congress, 9 - 13 September 2015, vol.215, pp.63

Iron and Zinc Effects of the Cerebellum

ICOEST, Bosnia And Herzegovina, 9 - 13 September 2015

Farklı Omurgalı Türlerinde Sindirim Kanalı Mukus Hücrelerinde Glikoproteinlerin Belirlenmesi

21. Uluslararası Katılımlı Elektron Mikroskopi Kongresi, Turkey, 28 - 31 May 2013

Kadife Tinca Tinca Balığının Dudak Bölgesindeki Tat Tomurcukları

V.Ulusal Limnoloji Sempozyumu, Turkey, 27 - 29 August 2012