Publications & Works

Articles Published in Other Journals

ÜNİVERSİTELERDE OKUTULAN ORTAK TÜRK DİLİ DERSİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ TUTUMLARININ İNCELENMESİ

Pearson Journal Of Social Sciences Humanities, vol.5, no.7, pp.389-397, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkçe Ders Kitaplarındaki Bilgilendirici Metinlerin ve Yapılarının İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma

Ana Dili Eğitimi Dergisi, vol.8, no.3, pp.843-867, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Ortaokul öğrencilerinin söz varlığını geliştirmeye yönelik tutumlarının değerlendirilmesi

Dil Eğitimi ve Araştırmaları Dergisi, vol.6, no.1, pp.105-126, 2020 (Other Refereed National Journals)

From Text to Space: A Geographical Reading of Samed Behrengi

European Journal of Educational Research, vol.8, no.3, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN OKUMAYA YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Turkish Studies-Educational Sciences, vol.143, pp.881-898, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Toplumsal Yargilarin Kulturel Soylemlerle Ifadesi: ’xxVerilir, Verilmez’xx Ornegi

International Journal of Innovative Approaches in Education, vol.2, no.2, pp.67-86, 2018 (Other Refereed National Journals)

Amerika daki 8 Sınıf İngilizce ve Türkiye deki 8 Sınıf Türkçe Ana Dili Ders Kitaplarında Yer Alan Metinlerin Tema Ünite ve Türleri Açısından Karşılaştırılması

International Journal of Social Sciences and Education Research, vol.1, no.4, pp.1314-1326, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Yabancılara Türkçe Öğretimi Ders Kitaplarındaki Metinlerin İlişkisel Söz Varlığı Açısından Değerlendirilmesi

International Journal of Science Culture and Sport (IntJSCS), vol.3, no.1, pp.809-827, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Ortaokul Öğrencilerinin Okuma ve Anlama Becerisini Geliştirmede Bir Yöntem Denemesi: Bibliyoterapi

INTERNATIONAL EUROPEAN CONFERENCE ON INTERDISCIPLINARY SCIENTIFIC RESEARCHES, Paris, France, 15 - 17 November 2019

YAHYA KEMAL VASITASIYLA ÜSKÜP’Ü ANLAMAK

I. Uluslararası Türk Dünyası Kültür Başkentleri: “Türkiye - Kosova – Makedonya – Özbekistan” Bilgi Şöleni (TDKB), Nevşehir, Turkey, 5 - 07 January 2015, pp.334-344

Evaluation of a Textual Exercise in the 6th Grade Turkish Course Workbook in Terms of Textuality

1.International Akdeniz Language Studies Conference, Antalya, Turkey, 9 - 12 May 2012, pp.222-230

TÜRKÇE DERSLERİNE YÖNELİK BİR DEYİM ÖĞRETME MODELİ

Çanakkale Üniversitesi, Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu USBS, Çanakkale, Turkey, 14 - 16 May 2008, pp.124-125

Books & Book Chapters

Türkçe Öğretimine Sosyal, Kültürel ve Ekonomik Açıdan Bakış

in: Türkçe Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımları, Fulya Topçuoğlu Ünal, Editor, NOBEL, Ankara, pp.283-295, 2019

Okul Öncesi Dönemde Ana Dili Eğitiminde Metaforik Algı Oluşturabilme Süreci Üzerine,

in: Erken Çocukluk Dönemine Disiplinler Arası Bakış, Ömer Özyılmaz, Hatice Kadıoğlu Ateş, Editor, Lambert Academic Publishing, Saarbrücken, pp.363-377, 2016