Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

A Rare Parasitic Infection: Primary Intradural Extramedullary Hydatid Cyst

TURKISH NEUROSURGERY, vol.26, no.3, pp.460-462, 2016 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Quality of life outcomes after revision lumbar discectomy

JOURNAL OF NEUROSURGERY-SPINE, vol.22, no.2, pp.173-178, 2015 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

A Rare Type of Peripheral Nerve Sheath Tumor: Radial Nerve Schwannoma

TURKISH NEUROSURGERY, vol.25, no.1, pp.137-140, 2015 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

A Rare Entity: Ossified Chronic Subdural Hematoma in an Adult

JOURNAL OF NEUROLOGICAL SCIENCES-TURKISH, vol.32, no.1, pp.208-212, 2015 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Primary Cranial Epidural Hydatid Cyst: A Rare Location

JOURNAL OF NEUROLOGICAL SCIENCES-TURKISH, vol.30, no.4, pp.814-818, 2013 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Aspirin increases NMDA receptor subunit 2A concentrations in rat hippocampus

JOURNAL OF RECEPTORS AND SIGNAL TRANSDUCTION, vol.32, no.1, pp.17-21, 2012 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Spinal extradural arachnoid cyst

Spine Journal, vol.9, no.8, 2009 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Internet Usage Profile of Medical Students and Effects of Internet Addiction on Sagittal Balance

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, vol.26, no.3, pp.248-255, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Geriatrik hastalarda nöroonkolojik sorunlar

SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Çok seviyeli servikal disk hastalarında cerrahi tedavi yönetimi

Türk Nöroşirürji Dergisi, 2018 (Other Refereed National Journals)

A rare complication of esophageal dilatation: Brain abscess

TURK PEDIATRI ARSIVI-TURKISH ARCHIVES OF PEDIATRICS, vol.52, no.1, pp.50-52, 2017 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier identifier

Rare Primary Lesion of the Costa Hydatid Cyst

Surgery: Current Research, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Left frontal convexity arachnoid cyst extending to interhemispheric fissure case report

Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi, vol.4, no.3, pp.123-126, 2014 (Other Refereed National Journals)

Occipital bone osteoma case report

Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi, vol.4, no.3, pp.134-137, 2014 (Other Refereed National Journals)

Intercellular Adhesion Molecule 1 Levels in Experimental Brain Injury and the Effects of Alpha tocopherol

JOURNAL OF CLINICAL AND ANALYTICAL MEDICINE, vol.7, no.1, pp.1-4, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Atipik menengiomlarda tedavi modalitelerinin değerlendirilmesi

SDÜ Tip Fakültesi Dergisi, vol.21, no.3, pp.110-114, 2014 (Other Refereed National Journals)

Arachnoid herniation with needle trauma in regional anaesthesia case report

SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, vol.21, no.2, pp.55-57, 2014 (Other Refereed National Journals)

Dejeneratif lomber spinal stenozlu hastaların cerrahi sonrası anksiyete depresyon yönünden değerlendirilmesi

SDU Tip Fakultesi Dergisi, vol.21, no.1, pp.7-10, 2014 (Other Refereed National Journals)

Bir Empact Sendromu olgusu

Dermatoz, vol.4, no.2, pp.53-55, 2013 (Other Refereed National Journals)

İstmik Spondilolisteziste Cerrahi Yaklaşımlar

TAF Preventive Medicine Bulletin, vol.12, no.4, pp.477-480, 2013 (Other Refereed National Journals)

Intramedullary schwannoma as a rare location at cervicothorasic region case report

Tıp Araştırmaları Dergisi, vol.11, no.1, pp.12-14, 2013 (Other Refereed National Journals)

Bel fıtığı

Şurup Sağlık ve Aktüel Dergi, vol.3, no.9, pp.6-7, 2012 (National Non-Refereed Journal)

Ratlarda lipid peroksidasyonunun indüklediği spinal kord hasarında melatoninin etkisi malondialdehitin tanısal önemi

SDÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.2, no.2, pp.65-69, 2011 (Other Refereed National Journals)

Intradural lumbar disc herniation a case report

Tıp Araştırmaları Dergisi, vol.9, no.1, pp.62-64, 2011 (Other Refereed National Journals)

Disk hernili ve spinal stenozlu hastalarda üriner sistem işlev bozuklukları

Kadın ve Işlevsel Üroloji Bülteni, vol.2, no.3, pp.29-30, 2011 (Other Refereed National Journals)

Gebelikte bel ağrısı ve lomber disk hernisine yaklaşım

SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, vol.17, no.2, pp.31-34, 2010 (Other Refereed National Journals)

Kafa travması sonrası gelişen geç epidural hematom

Ege Tıp Dergisi, vol.49, no.1, pp.55-57, 2010 (Other Refereed National Journals)

Isparta Devlet Hastanesi acil birimine başvuran kafa travmalı olguların demografik özellikleri

Süleyman Demirel Üniversitesi Yaşam Dergisi, vol.1, no.1, pp.19-21, 2009 (Other Refereed National Journals)

Bel fıtığında cerrahi yöntemlerin değerlendirilmesi

Süleyman Demirel Üniversitesi Yaşam Dergisi, vol.1, no.1, pp.1-3, 2009 (Other Refereed National Journals)

Lumboperitoneal şant sonrası gelişen kronik subdural hematom olgu sunumu

İzmir Atatürk Eğitim Hastanesi Dergisi, vol.47, no.2, pp.92-94, 2009 (Other Refereed National Journals)

Bilateral facial paralysis associated with unilateral abducens palsy following head injury case report

American Journal Of Case Reports, vol.10, pp.84-87, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Posterior epidural mesafeye göç etmiş torakal disk parçası: olgu sunumu

Türk Nöroşirürji Derneği 33. Bilimsel Kongresi, Turkey, 11 - 14 April 2019 Sustainable Development

Frontal ksantoma:Olgu Sunumu

Türk Nöroşirurji Derneği 32. Bilimsel Kongresi, Turkey, 20 - 24 April 2018, vol.28, pp.206-207

Ensefalosel :Doğumsal? travmatik?

Türk Nöroşirurji Derneği 32.Bilimsel Kongresi, Turkey, 20 - 24 April 2018, vol.28, pp.268-269

OMURGA ALT UÇ KIRIĞI:OLGU SUNUMU

Türk Nöroşirurji Derneği 32.Bilimsel Kongresi, Turkey, 20 - 24 April 2018, vol.28, pp.319

talasemili hastada extrameduller hematopoeze bağlı gelişen spinal kord basısı

Türk Nöroşirurji Derneği 32. Bilimsel kongresi, Turkey, 20 - 24 April 2018, vol.28, pp.321-322

Lomber intradural araknoid kist olgu sunumu

Türk Nöroşirürji Derneği 29. Bilimsel Kongresi, Turkey, 17 - 21 April 2015

Serebral abseye benzeyen intraserebral nekrotik tümör olgu sunumu

Türk Nöroşirürji Derneği 29. Bilimsel Kongresi, Turkey, 17 - 21 April 2015

Tip 1 ayrık kord sendromunun üç boyutlu tomografi ile tanı ve takibi

Türk Nöroşirürji Derneği 29. Bilimsel Kongresi, Turkey, 17 - 21 April 2015

Bilateral kulak enfeksiyonu sonrası gelişen bilateral subdural ampiyem olgu sunumu

Türk Nöroşirürji Derneği 29. Bilimsel Kongresi, Turkey, 17 - 21 April 2015

Pitozisin eşlik ettiği postpartum bilateral subdurala hematom olgu sunumu

Türk Nöroşirürji Derneği 29. Bilimsel Kongresi, Turkey, 17 - 21 April 2015

Melatonin reduces oxidative stress apoptosis and Ca2 entry in hippocampus of traumatic brain injury induced rats involvement of TRPM2 channels

5th International Congress on Cell Membranes and Oxidative Stress: Focus on Calcium Signaling and TRP Channels, 9 - 12 September 2014

Effects of Hypericum perforatum modulates oxidative stress and calcium entry through TRPM2 channels in dorsal root ganglion in spinal cord injury induced rats

5th International Congress on Cell Membranes and Oxidative Stress: Focus on Calcium Signaling and TRP Channels, 9 - 12 September 2014

Nadir bir parazitik enfeksiyon primer intradural ekstramedüller kist hidatik

Türk Nöroşirürji Derneği 28. Bilimsel Kongresi, Turkey, 4 - 08 April 2014

Grade II Atipik menengiomlar

Türk Nöroşirürji Derneği 28. Bilimsel Kongresi Sabah Semineri, Turkey, 4 - 08 April 2014

Spondilolistezis İstmik tip

Türk Nöroşirürji Derneği 26. Bilimsel Kongresi Sabah Semineri, Turkey, 4 - 08 April 2014

Rejyonel anestezinin nadir görülen bir komplikasyonu araknoid herniasyon

Türk Nöroşirürji Derneği 28. Bilimsel Kongresi, Turkey, 4 - 08 April 2014

İnterhemisferik fissüre uzanan sol frontal konveksite araknoid kisti olgu sunumu

Türk Nöroşirürji Derneği 28. Bilimsel Kongresi, Turkey, 4 - 08 April 2014

İntradural lomber disk hernisi olgu sunumu

Türk Nöroşirürji Derneği 27. Bilimsel Kongresi, Turkey, 12 - 16 April 2013

Oksipital Kemik osteomu olgu sunumu

Türk Nöroşirürji Derneği 27. Bilimsel Kongresi, Turkey, 12 - 16 April 2013

A rare type of peripheric nerve sheath tumor radial nerve schwannoma

Türk Nöroşirürji Derneği 27. Bilimsel Kongresi, Turkey, 12 - 16 April 2013

Servikotorasik bölgede nadir görülen intramedüller schwannoma olgu sunumu

Türk Nöroşirürji Derneği 27. Bilimsel Kongresi, Turkey, 12 - 16 April 2013

Empact Sendromu olgusu

7. Ege Dermatoloji Günleri, Turkey, 9 - 13 May 2012

Beyin Apseleri

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları (KLİMİK) Derneği Merkezi Sinir Sistemi İnfeksiyonları Bilimsel Toplantısı, Turkey, 02 March 2012

Açık spinal disrafizmlerde cerrahi zamanlama ve yönetim

Türk Nöroşirürji Derneği 25. Bilimsel Kongresi Sabah Semineri, Turkey, 22 - 26 April 2011

Subaksiyel servikal travmalarda klasifiyasyon

Omurga Travmaları Sempozyumu, Turkey, 25 April 2009

Akut subdural hematom cerrahisi esnasında gelişen tansiyon pnömosefali olgu sunumu

Türk Nöroşirürji Derneği 20. Bilimsel Kongresi, Turkey, 28 April - 02 May 2006

Kafa travmalı hastaların değerlendirilmesi retrospektif çalışma

Türk Nöroşirürji Derneği 20. Bilimsel Kongresi, Turkey, 28 April - 02 May 2006

Beyin tümörleri retrospektif değerlendirme

Türk Nöroşirürji Derneği 20. Bilimsel Kongresi, Turkey, 28 April - 02 May 2006

Verteks Epidural Hematomları

IVth International congress on cerebral venous system and IVth International congress on the menengiomas combined with annual meeting of Turkish Neurosurgical society, 3 - 08 June 2002