Education Information

Education Information

 • 2003 - 2010 Doctorate

  Akdeniz University, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya, Turkey

 • 2000 - 2003 Post Graduate

  Akdeniz University, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya, Turkey

 • Continues Under Graduate

  Hacettepe University, Eğitim Fakültesi, Biyoloji Öğretmenliği, Turkey

Dissertations

 • 2010 Doctorate

  Tümör Progresyonunun Önlenmesi İçin Prostat Kanseri Hücrelerinde, PKC-delta ve PKC-epsilon'un CDME Tarafında Kontrolü

  Akdeniz University, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya A.D.

 • 2003 Post Graduate

  Glukoz-6-fosfat dehidrogenaz (G6PD) Yetmezliğinde Heterozigot Vakaların Eritrosit Deformabilitesi Ölçümü ve G6PD Boyanması Tekniği ile Değerlendirilmesi

  Akdeniz University, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya A.D.

Foreign Languages

 • B1 Intermediate German

 • C1 Advanced English