Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Stabilization of clayey subgrade with waste pumice for road infrastructure

SCIENCE AND ENGINEERING OF COMPOSITE MATERIALS, vol.22, no.5, pp.583-590, 2015 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Suction and Swell Characteristics of Compacted Clayey Soils

ARABIAN JOURNAL FOR SCIENCE AND ENGINEERING, vol.39, no.2, pp.747-752, 2014 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Prediction of Swelling Potential and Pressure in Compacted Clay

ARABIAN JOURNAL FOR SCIENCE AND ENGINEERING, vol.37, no.6, pp.1535-1546, 2012 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

TEMEL OTURMA HESAPLARINDA GELENEKSEL YÖNTEM VE SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, vol.7, no.1, pp.136-144, 2019 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Kompaksiyon Yönteminin Kohezyonlu Zeminlerin Serbest Basınç Mukavemetine Etkisi

Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, vol.6, no.2, pp.250-257, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Killi Zeminlerin Su Muhtevası ile Serbest Basınç Mukavemeti Arasındaki İlişki

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Fen ve Mühendislik Dergisi, vol.1, no.2, pp.1-9, 2017 (Other Refereed National Journals)

Bahçe-Nurdağ (Fevzipaşa) Varyantı Tünel Geçişi Yapısal Tasarım İncelemesi

Harran Üniversitesi Mühendislik Dergisi, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Effect of construction waste to engineering properties of high plasticity clay soil

PAMUKKALE UNIVERSITY JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES-PAMUKKALE UNIVERSITESI MUHENDISLIK BILIMLERI DERGISI, vol.23, no.3, pp.250-253, 2017 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License identifier

Multiple Regression Model for the Prediction of Unconfined Compressive Strength of Jet Grout Columns

Procedia Earth and Planetary Science, vol.15, pp.299-303, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Jet Grout Yönteminin Zemin İyileştirmesine Katkısının ve Bu Yöntemde Kullanılan Parametrelerin Etkilerinin İrdelenmesi

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.18, no.2, pp.22-26, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Mavikent-Isparta Örneğinde Mikrobölgeleme Çalışmaları için Yerel Zemin Koşullarının Belirlenmesi

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, vol.14, no.1, pp.46-54, 2010 (National Refreed University Journal)

Mavikent Isparta örneğinde sismik mikrobölgeleme çalışmaları için yerel zemin koşullarının belirlenmesi

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.14, no.1, pp.46-54, 2010 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Kum Zeminlerde İlave Düşey Gerilme Artışına Temel Boyutu ve Zemin Özelliklerinin Etkisi

III. Uluslararası Avrasya Multidisipliner Çalışma Kongresi, Gaziantep, Turkey, 4 - 07 April 2019, pp.183

Multiple Regression Model for the Prediction of Unconfined Compressive Strength of Jet Grout Columns

1st World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium (WMESS), Prague, Czech Republic, 7 - 11 September 2015, vol.15, pp.299-303 identifier

Doğal ve Bentonit Katkılı Killerde Emme -Şişme Davranışı

Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği 15. Ulusal Kongresi, Ankara, Turkey, 16 - 17 October 2014, vol.1, pp.273-282

Effects of Layer Depth on Engineering Properties of Compacted Soil Samples

2nd International Balkans Conference on Challenges of Civil Engineerin, 23 - 25 May 2013

Değişim Programlarının Genel Yapısı, İşleyişi ve Kazandırdıkları

İnşaat Mühendisliği Eğitimi 2. Sempozyumu, Turkey, 23 - 24 September 2011

Yaşam Boyu Öğrenme ve Avrupa Birliği’xxnin Yaşam Boyu Öğrenme Programları

1. İnşaat Mühendisliği Eğitimi Sempozyumu, Turkey, 06 November 2009 - 07 November 2008

A determination to suction capacity of clay with an empirical method

1st International Conference on Geotechnical Engineering Education and Training, SINAIA, Romania, 12 - 14 June 2000, pp.421-424 identifier