Education Information

Education Information

  • Continues Doctorate

    Dokuz Eylul University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sahne Sanatları, Turkey

  • Continues Undergraduate

    Dokuz Eylul University, Güzel Sanatlar Fakültesi, Dramatik Yazarlık -Dramaturji, Turkey

  • Continues Postgraduate

    Dokuz Eylul University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sahne Sanatları, Turkey