Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The Effect of Alpha-Lipoic Acid on Preventing Amikacin-Induced DNA Damage in Rats

Proceedings of the National Academy of Sciences India Section B - Biological Sciences, cilt.87, ss.1489-1495, 2017 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier

Iloprost relaxes phenylephrine-precontracted rat aortic rings

International Journal of Clinical and Experimental Medicine, cilt.9, ss.14018-14023, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The impact of high fructose on cardiovascular system: Role of alpha-lipoic acid

HUMAN & EXPERIMENTAL TOXICOLOGY, cilt.35, ss.194-204, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Changes in the neurons of rats fed with corn syrup and protective effects of lipoic acid

Anatomy (International Journal of Experimental and Clinical Anatomy), cilt.9, ss.55, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bir üniversite hastanesinde yatan hastalarda hekimlerin ilaç tercihleri ve polifarmasi varlığı

SDÜ Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.6, ss.20-25, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The impact of high fructose on cardiovascular system role of alpha lipoic acid

Cell Membranesand Free Radical Research, cilt.6, ss.374, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The impact of alpha lipoic acid on amikacin induced nephrotoxicity

Cell Membranes and Free Radical Research, cilt.6, ss.389, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tıp Fakültesi Öğrencilerinde Reçetesiz İlaç Kullanımının Değerlendirilmesi

Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.4, ss.46-53, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Astımda analjezik NSAİİ kullanımı

Medical Journal of Suleyman Demirel University, cilt.19, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Alpha Lipoic Acid Attenuates High Fructose Induced Pancreatic Toxicity

18th European Congress of Endocrinology 2016, Munich, Almanya, 28 - 31 Mayıs 2016, ss.404

Changes in the neurons of rats fed with corn syrup andprotective effects of lipoic acid

13th Turkish Neuroscience Congress, Konya, Türkiye, 30 Nisan - 03 Mayıs 2015, cilt.9, ss.55

Assessment with comet assay of induced damage by amkacin on nephrotoxicity

5th International congress of cell membrane and Oxidative Stress: Focus on Calcium Signaling and TRP Channels. 09-12 Sep 2014, Isparta, Turkey., Isparta, Türkiye, 9 - 12 Eylül 2014, cilt.6

Investigation of The Protective Effect of Vitamin C on Methotrexate-Induced Liver Injury in Rats

4th International Congress of Cell Membranes and Oxidative Stress: Focus on Calcium Signaling and TRP Channels, Isparta, Türkiye, 26 - 29 Haziran 2012, ss.33

Kitap & Kitap Bölümleri

Kemoterapötik İlaçlar

Katzung&Trevor Farmakoloji Sınav ve Gözden Geçirme, Erden BF., Editör, Güneş Tıp Kitabevleri, Ankara, ss.377-462, 2019