Araştırma Alanları

  • Tıp

  • Sağlık Bilimleri

  • Dahili Tıp Bilimleri

  • Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji

  • Tıbbi Farmakoloji ve Toksikoloji

  • Yaşam Bilimleri

  • Biyokimya

  • Moleküler Biyokimya

  • Temel Bilimler