Dr.Öğr.Üyesi

Fatma Nihan CANKARA


Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı

Eğitim Bilgileri

2011 - 2017

2011 - 2017

Doktora

Süleyman Demirel Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji Ana Bilim Dalı, Türkiye

2008 - 2011

2008 - 2011

Yüksek Lisans

Süleyman Demirel Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji Ana Bilim Dalı, Türkiye

2004 - 2008

2004 - 2008

Lisans

Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyokimya, Türkiye

Yaptığı Tezler

2017

2017

Doktora

Öğrenme-bellek Mekanizmasındaki Postsinaptik Modifikasyonlara Kablosuz Ağların Etkisi Ve Gallik Asidin Rolü

Süleyman Demirel Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Tıbbi Farmakoloji

2011

2011

Yüksek Lisans

Fenilefrin Ile Kasılan Izole Tavşan Aortası Üzerine Levodropropizin'in Etkisi Ve Bunun Kalsiyum Ile Ilişkisi

Süleyman Demirel Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Tıbbi Farmakoloji

Yabancı Diller

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

İngilizce

Araştırma Alanları

Tıp, Sağlık Bilimleri, Dahili Tıp Bilimleri, Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji, Tıbbi Farmakoloji ve Toksikoloji, Yaşam Bilimleri, Biyokimya, Moleküler Biyokimya, Temel Bilimler

Akademik Unvanlar / Görevler

2017 - Devam Ediyor

2017 - Devam Ediyor

Dr.Öğr.Üyesi

Süleyman Demirel Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji

2017 - Devam Ediyor

2017 - Devam Ediyor

Dr.Öğr.Üyesi

Süleyman Demirel Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri

2017 - Devam Ediyor

2017 - Devam Ediyor

Dr.Öğr.Üyesi

Süleyman Demirel Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri

2017 - Devam Ediyor

2017 - Devam Ediyor

Dr.Öğr.Üyesi

Süleyman Demirel Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji

2017 - Devam Ediyor

2017 - Devam Ediyor

Dr.Öğr.Üyesi

Süleyman Demirel Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji

2017 - Devam Ediyor

2017 - Devam Ediyor

Dr.Öğr.Üyesi

Süleyman Demirel Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji

2017 - Devam Ediyor

2017 - Devam Ediyor

Dr.Öğr.Üyesi

Süleyman Demirel Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri

2017 - Devam Ediyor

2017 - Devam Ediyor

Dr.Öğr.Üyesi

Süleyman Demirel Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji

2017 - Devam Ediyor

2017 - Devam Ediyor

Dr.Öğr.Üyesi

Süleyman Demirel Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji

2017 - Devam Ediyor

2017 - Devam Ediyor

Dr.Öğr.Üyesi

Süleyman Demirel Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri

Yönetimsel Görevler

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

Merkez Müdür Yardımcısı

Süleyman Demirel Üniversitesi, Doğal Ürünler Uygulama Ve Araştırma Merkezi (Sudum)

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Erasmus Koordinatörü

Süleyman Demirel Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü

2019 - 2019

2019 - 2019

Merkez Müdür Yardımcısı

Süleyman Demirel Üniversitesi, Gül Ve Gül Ürünleri Araştırma Ve Uygulama Merkezi

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2015

2015

Changes in the neurons of rats fed with corn syrup andprotective effects of lipoic acid

CANKARA F. N. , ÖZMEN Ö., Emre Y., sanem a., HANÇER AYDEMİR D.

13th Turkish Neuroscience Congress, Konya, Türkiye, 30 Nisan - 03 Mayıs 2015, cilt.9, ss.55

2014

2014

Aspirin And Vitamin C Prevent Corn Syrup Induce Renal Damage In Rats

YEŞİLOT Ş., AŞCI H. , CANKARA F. N. , ÖZGÖÇMEN M. , SAYGIN M. , ÇİÇEK E.

5th International Congress On Cell Membranes And Oxidative Stress: Focus On Calcium Signaling And Trp Channels, 9 - 12 Eylül 2014

2014

2014

Alpha lipoic acid protects liver and pancreas against corn syrup

AŞCI H. , SAYGIN M. , CANKARA F. N. , ÖZMEN Ö., YEŞİLOT Ş., BAYRAM D. , et al.

Cell Membranes and Free Radical Research, 9 - 12 Eylül 2014

2014

2014

α-lipoic acid protects liver and pancreas against corn syrup

AŞCI H. , SAYGIN M. , CANKARA F. N. , TOPSAKAL Ş., YEŞİLOT Ş., BAYRAM D. , et al.

5th International Congress on Cell Membranes and Oxidative Stress:Focus on Calcium Signaling and TRP Channels, Isparta, Türkiye, 9 - 12 Eylül 2014, cilt.6, ss.388-389

2014

2014

Aspirin and Vitamin C prevent corn syrup induced renal damage in rats

AŞCI H. , YEŞİLOT Ş., CANKARA F. N. , ÖZGÖÇMEN M. , SAYGIN M. , BULDAÇ M., et al.

5th International Congress on Cell Membranes and Oxidative Stress: Focus on Calcium Signaling and TRP Channels, 09 Eylül 2014

2014

2014

Assessment with comet assay of induced damage by amkacin on nephrotoxicity

ASLAN KOŞAR P. , AŞCI H. , CİĞERCİ İ. H. , SAYGIN M. , CALAPOĞLU M. , ŞÖHRET Y., et al.

5th International congress of cell membrane and Oxidative Stress: Focus on Calcium Signaling and TRP Channels. 09-12 Sep 2014, Isparta, Turkey., Isparta, Türkiye, 9 - 12 Eylül 2014, cilt.6

2012

2012

Investigation of The Protective Effect of Vitamin C on Methotrexate-Induced Liver Injury in Rats

SAVRAN M. , CICEK E., KUMBUL DOĞUÇ D. , AŞCI H. , YESILOT S., CANDAN I. A. , et al.

4th International Congress of Cell Membranes and Oxidative Stress: Focus on Calcium Signaling and TRP Channels, Isparta, Türkiye, 26 - 29 Haziran 2012, ss.33

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

2011 - Devam Ediyor

2011 - Devam Ediyor

Türk Farmakoloji Derneği

Üye

Bilimsel Hakemlikler

Temmuz 2019

Temmuz 2019

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Haziran 2019

Haziran 2019

Human and Experimental Toxicology

SCI Kapsamındaki Dergi

Nisan 2019

Nisan 2019

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Kasım 2018

Kasım 2018

Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Nisan 2018

Nisan 2018

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Nisan 2018

Nisan 2018

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Ocak 2018

Ocak 2018

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Ödüller

Mart 2019

Mart 2019

2019 BİLGEDER Bilim Ödülü Sağlık ve Spor Bilimleri Alanı İkincilik Ödülü

Bilim Geliştirme DerneğiAtıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 50

h-indeksi (WOS): 5

Bilimsel Araştırma / Çalışma Grubu Üyelikleri

2017 - Devam Ediyor

2017 - Devam Ediyor

Hücresel Tedavi ve Rejeneratif Tıp Araştırma Grubu

http://www.tfd.org.tr/content/hücresel-tedavi-ve-rejeneratif-tıp

Türk Farmakoloji Derneği, Turkey