Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Türk Halk Anlatılarında Ölüme İlişkin Tabu ve KAçınmalar

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, pp.113-127, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Geleneksel Isparta Ekmeği Etrafında Şekillenen Somut OlmayanKültürel Mirasın Turistik Eğitimsel ve Ekonomikİşlevlerinin Yaratılmasına Yönelik Yaklaşımlar

SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Ağustos 2016, Sayı: 38, ss. 125-143, no.38, pp.125-143, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings