Education Information

Education Information

 • 2003 - 2007 Doctorate

  Suleyman Demirel University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı, Turkey

 • 2000 - 2003 Postgraduate

  Suleyman Demirel University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı, Turkey

 • 1994 - 1998 Undergraduate

  Suleyman Demirel University, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2007 Doctorate

  Membran biyoreaktörü (MBR) ile evsel atıksu arıtımı

  Suleyman Demirel University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı

 • 2003 Postgraduate

  Biyolojik arıtma süreçlerinde fosforun geri kazanımı

  Suleyman Demirel University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English