Genel Bilgiler

Kurum Bilgileri

Birim
Güzel Sanatlar Fakültesi
Bölüm
Resim Bölümü
Ana Bilim Dalı
Resim Anasanat Dalı

İletişim

E-posta
nevinguven@sdu.edu.tr
Ofis
GSF 2.kat
Posta Adresi
SDU.GSF.Resim Bl. Doğu yerleşkesi Isparta