Scientific Activities

Scientific Research / Working Group Memberships

  • 2016 - Continues Sürekli Bilimsel ve Teknik Kurulu (SBTK) "Yapı Jeofiziği" Grubu

    TMMOB Jeofizik Mühendisleri odası, Turkey