Publications & Works

Articles Published in Other Journals

İbnü’s-Serrâc’a Göre Sarı Saltuk

Tasavvuf, pp.75-110, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

XIV Yüzyıl Rifâî Şeyhi İbnü s Serrâc ın Velâyet ve Kerâmet Anlayışı

SDÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, no.31, pp.89-108, 2013 (Other Refereed National Journals)

XIV Yüzyıl Rifâî Şeyhi İbnü s Serrâc ın Tasavvufî Düşünceleri

TASAVVUF İLMİ VE AKADEMİK ARAŞTIRMA DERGİSİ, vol.31, no.31, pp.75-108, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

XIV YÜZYIL RİFÂÎ ŞEYHİ İBNÜ S SERRÂC IN VELÂYET VEKERÂMET ANLAYIŞI

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, no.31, pp.89-107, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

”Iraklı Şair el-Hıllî ve Hz. Peygamber’xxe Methiyesi”

SDÜ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, no.18, pp.27, 2007 (Other Refereed National Journals)

”Arap Dilinde Lâm Edatı ve İşlevleri” adlı Kitap Üzerine

SDÜ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, no.19, pp.173, 2007 (Other Refereed National Journals)

, ”Dinin Estetik Değerler Üzerindeki Tesiri: İslâm ve Arap Şiiri Örneği”,

SDÜ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, no.14, pp.125, 2005 (Other Refereed National Journals)

” Arapça’da ’ El-’ Takısı ve Fonksiyonları”

EKEV AKADEMİ DERGİSİ, no.18, pp.357-374, 2004 (Other Refereed National Journals)

”Muhadram Şairlere Göre Hz. Muhammed”

DİNİ ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, no.16, pp.5, 2003 (Other Refereed National Journals)

Arapça ve Türkçe’xxde Sözdizimi/Cümle

SDÜ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, no.8, pp.51, 2001 (Other Refereed National Journals)

Arap Edebiyatında Kinâye Sanatının Konumu,

SDÜ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, no.5, pp.231, 2000 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

715 1315 de yazılan Tuffahu l Ervah a Göre Sarı Saltuk 6 10 Kasım 2013

Balkanlara Gidişinin 750. Yılında Uluslararası Sarı Saltuk Gazi Sempozyumu, KÖSTENCE, Romania, 6 - 10 November 2013, pp.293-312

715 1315 te Yazılan Tuffâhu l ervâh a Göre Sarı Saltuk

BALKANLARA GİDİŞİNİN 750. YILINDA ULUSLARARASI SARI SALTUK GAZİ SEMPOZYUMU, Edirne, Turkey, 6 - 10 November 2013, pp.293-311

İslam Medeniyet Dili Arapça’xxnın Türk Kültüründeki Yeri ve Türklerin Bu Dile Katkıları

Uluslararası Türk Dünyasının İslamiyete Katkıları Sempozyumu, 31 Mayıs,-! Haziran 2007, Isparta, Turkey, 31 May 2007, pp.599

Books & Book Chapters