Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Fârâbî’de Mutluluk Tasavvuru ve Eskatolojik Boyutu, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı 43, 2019

Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.2, no.43, pp.5-23, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Meslek Etiği İmkan ve İşlevi Açısından Tıp Etiği

İlahiyat Akademi, vol.1, no.9, pp.103-128, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

İbn Haldun’da Siyasî Otorite ve Meşruiyet Problemi

İbn Haldun Çalışmaları Dergisi, vol.4, no.1, pp.49-68, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

İBN HALDÛN’DA SİYASÎ OTORİTE VEMEŞRUİYET PROBLEMİ

The Journal of Academic Social ScienceStudiesInternational Journal of Social Science, no.63, pp.283-298, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Animal Rights as An Ethical Problem

ASOS Journal Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.5, no.58, pp.71-90, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

ETİK BİR PROBLEM OLARAK HAYVAN HAKLARI

the Journal of Academic Social Sciences, vol.58, no.58, pp.71-90, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Mehmed Akif Ersoy un Düşünce Dünyasında Ahlâk Erdemler ve Medeniyet İlişkisi

Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.20162, no.37, pp.151-169, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Değersizleşme ve Yabancılaşma Bağlamında Tüketim Ahlakı ve İnsan

İlahiyat Akademi, no.3, pp.75-88, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

İbn Haldûn un Felsefesinde Zaman ve Tarih Tasavvuru

the Journal of Academic Social Sciences, vol.22, no.22, pp.349, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

İbn Haldûn un FelsefesindeE Zaman ve Tarih Tasavvuru

ASOS JOURNAL, no.22, pp.349-367, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Kınalızâde de Bir Erdem Olarak Tevazu

Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.20152, no.35, pp.105-123, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Ahmet Hamdi Akseki’nin Ahlâk Felsefesinde Erdem-Mutluluk İlişkisi

Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.2, no.33, pp.87-114, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

İslam Düşüncesinde Etik Bir İdeal Olarak İnsan ı Kâmil Anlayışı

Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi / International Journal of Human Sciences, vol.7, no.2, pp.105-124, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

Mevlânâ nın Ahlâk Öğretisinde İyi ve Kötü Kavramları

S.D.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.2, no.6, 2007 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

İbn Haldûn un Felsefesinde Zaman ve Tarih Tasavvuru

Uluslararası İslam Medeniyetinde Zaman Sempozyumu 08-11 Ekim 2015 Konya Sempozyum Bildirileri, Konya, Turkey, 8 - 11 October 2015, vol.1, pp.189-207

İbn Haldun un Felsefesinde Zaman ve Tarih Tasavvuru

ULUSLARARASI İSLAM MEDENİYETİNDE ZAMAN SEMPOZYUMU, İstanbul, Turkey, 8 - 10 October 2015, vol.1, pp.189-207

Naîmâ nın Toplum Ve Siyaset Düşüncesi

I. Türk İslam Siyasi Düşüncesi Kongresi, Aksaray, Turkey, 8 - 10 October 2015, pp.537-554

İnsan Hakları Sözleşmelerinde ve İslam’da Kadın Hakları

Kadın ve Aile Sorunları Sempozyumu, Hakkari, Turkey, 2 - 03 May 2014, pp.93-109 Sustainable Development

Tarihe Kritik ve Analitik Bakış Tarih Felsefesi İbn Haldun Örneğinde Tarih ve İnsan

1. Uluslararası Kritik Ve Analitik Düşünme Sempozyumu, Sakarya, Turkey, 10 April 2015, pp.209-215

Bir Çevre Problemi Olarak Değer Erozyonu Yabancılaşma ve Değersizleşme Bağlamında İnsan Çevre ilişkisi

2. Uluslararası Çevre ve Ahlak Sempozyumu, Adıyaman, Turkey, 24 - 26 October 2014, pp.1155-1162

Gazâlî nin Erdem Anlayışı

Uluslararası Modern Çağ ve Gazzâlî Sempozyumu, Isparta, Turkey, 12 - 14 May 2011, pp.447-463

İnsan Hakları Evrensel Normlarının Yerel Sınırlılıkları

Uluslararası Türk-Arap Müşterek Değerler ve Kültürel Etkileşim Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 12-15 Mayıs 2013 – Ürdün Üniversitesi/ Amman/Ürdün, Yunus Emre Enstitüsü Amman Türk Kültür Merkezi, Amman, Jordan, 12 - 15 May 2013, pp.381-393 Sustainable Development

İbn Rüşd ve Duns Scotus da Tanrı nın Varlığını Kanıtlama Sorunu

Uluslararası 13. Yüzyılda Felsefe Sempozyumu, Ankara, Turkey, 16 - 17 November 2013, pp.485-506

İbn Haldûn u Yeniden Okumak Gelibolulu Mustafa Âlî nin Siyaset Felsefesi Bağlamında XVI Yüzyıl Osmanlı Siyaset Felsefesi Paradigması

Aydın Sayılı'nın Doğumunun 100. Yılı Anısına Uluslar Arası XVI. Yüzyıl Osmanlı Uygarlığında Bilim ve Felsefe Sempozyumu, Kastamonu 13-15 Kasım 2013; Dört Öge, Felsefe ve Bilim Tarihi Yazıları, Turkey, 13 - 15 October 2013, vol.3, pp.127-148

Mesnevi de Metaforik Anlatımlarda Kullanılan Hayvan Motifleri ve Felsefi Değerlendirmesi

Uluslararası Düşünce ve Sanatta Mevlana Sempozyumu, Çanakkale, Turkey, 25 - 28 May 2006, pp.155-165

Books & Book Chapters

Çağdaş Felsefe

in: Felsefe Tarihi, N. Durak, Editor, Lisans Yayıncılık, İstanbul, pp.547-594, 2019

Çağdaş Felsefe

in: Felsefe Tarihi, Nejdet Durak, Editor, Lisans Yayıncılık, İstanbul, pp.547-594, 2019

Yeni Eflatuncu Felsefe ve İslam Düşüncesine Etkileri

in: İslam Tasavvufunun Teşekkülüne Dair Araştırmalar, Prof. Dr. Necmettin Bardakçı, Editor, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta, pp.211-242, 2017

Medeniyetin Kurucu Değeri Olarak Şehir: Farabi Örneği

in: Hikmet ve Ahlak Felsefe Araştırmaları I, Mehmet Ali Türkel, Editor, Fakülte Kitabevi, Isparta, pp.27-50, 2016

İnsan Hakları Sözleşmelerinde ve İslam'da Kadın Hakları

in: Hikmet ve Ahlak Felsefe Araştırmaları I, Mehmet Ali Türkel, Editor, Fakülte Kitabevi, Isparta, pp.157-178, 2016

Naîma'nın Toplum ve Siyaset Düşüncesi

in: Türk İslam Siyasi Düşüncesi, Mehmet Akıncı, Gökçe Nur Şafak, Editor, Eğitimci Kamu Çalışanları Sendikası Yayınları, Ankara, pp.463-483, 2016

Gazali Felsefesinde Ahlak ve Erdemler

in: Hikmet ve Ahlak Felsefe Araştırmaları I, Mehmet Ali Türkel, Editor, Fakülte Kitabevi, Isparta, pp.107-139, 2016

Naima'nın Toplum ve Siyasey Düşüncesi

in: Türk İslam Siyasi Düşüncesi, Mehmet Akıncı-Gökçe Nur Şafak, Editor, Eğitimci Kamu Çalışanları Sendikası yayınları, Ankara, pp.463-484, 2016

ARİSTOTELES’İN AHLÂK ANLAYIŞI

in: DOĞU DAN BATI YA DÜŞÜNCENİN SERÜVENİ, Prof. Dr. Bayram Ali Çetinkaya, Prof. Dr. Celal TÜRER, Doç. Dr. Hakan OLGUN, Editor, insan yayınları, İstanbul, pp.285-316, 2015

PLOTINUS FELSEFESİNİN ETKİLERİ

in: DOĞU DAN BATI YA DÜŞÜNCENİN SERÜVENİANTİKÇAĞ YUNAN ORTAÇAĞ DÜŞÜNCESİ, Prof. Dr. Celal TÜRER, Doç. Dr. Hakan OLGUN, Editor, İnsan Yayınları, İstanbul, pp.457-486, 2015

VOLTAIRE FELSEFESİ VE ETKİLERİ

in: DOĞU DAN BATI YA DÜŞÜNCENİN SERÜVENİYENİÇAĞ DÜŞÜNCESİ, Yrd. Doç. Dr. Ahmet Erhan ŞEKERCİ, Editor, İnsan Yayınları, İstanbul, pp.295-324, 2015

Aristoteles ve Fârâbîde Etik

Fakülte Kitabevi, Isparta, 2009