Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

NEW OPTIMISATION TECHNIQUES IN MECHANICAL CHARACTERISATION FOR beta-Sn SINGLE CRYSTALS

OXIDATION COMMUNICATIONS, vol.38, no.1, pp.166-174, 2015 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE İNTERNET BAĞIMLILIĞI İLE DUYGUSAĞIRLIĞI İLİŞKİSİ

İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi, vol.5, no.13, pp.347-361, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Sağlık Yöneticisi Kavramına İlişkin Bir Metafor Analizi

Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.8, no.1, pp.115-124, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Sağlıklı Yaşam Farkındalığı: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması

Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Dergisi, vol.3, no.1, pp.47-60, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

E-Professionalism Concept and Reflections to Healthcare Field

Anadolu Kliniği Tıp Bilimleri Dergisi, vol.25, no.2, pp.152-159, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Yöntemler Üzerine Bibliyometrik Bir Analiz: Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi Örneği

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.35, pp.83-106, 2019 (Other Refereed National Journals)

The Ministers of Health in Turkey from Past to Present

Journal of International Health Sciences and Management, vol.46, no.6, pp.1-17, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Lisansüstü Öğrencilerde Tezden Kaytarma Davranışları

SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.3, no.25, pp.205-228, 2016 (Other Refereed National Journals)

Uzmanlaşma ve Tıpta Bütüncül Yaklaşım Üzerine Bir Araştırma

Vizyoner Dergisi, vol.7, no.16, pp.35-47, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Uzmanlaşma ve Tıpta Bütüncül Yaklaşım Üzerine Bir Değerlendirme

Vizyoner Dergisi, vol.7, no.16, pp.35-47, 2016 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

SAĞLIKLI YAŞAM FARKINDALIĞI: BİR ÖLÇEK GELİŞTİRMEÇALIŞMASI

3. Uluslararası 13. Ulusal Sağlık veHastane İdaresi Kongresi, 10 - 13 October 2019 Sustainable Development

KRONİK HASTALARDA SAĞLIK OKURYAZARLIĞININHASTA GÜÇLENDİRME ÜZERİNE ETKİSİ

3. Uluslararası 13. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, 10 - 13 October 2019

AN ASSASMENT ON PRECİSİON MEDİCİNE CONCEPT AND EXECUTİON

4. International Health Sciences and Management Conference, 20 - 23 June 2019

HASTALARIN ŞİKÂYET DAVRANIŞLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: ISPARTA İLİ ÖRNEĞİ

4. International Health Sciences and Management Conference, 20 - 23 June 2019

A VISION TO THE DIASPORA HEALTH TOURISM FROM THE GLOBAL SIGHT

International Congress on Knowledge, Economy Management, 21 - 24 April 2019

SAĞLIK YÖNETİCİSİ KAVRAMININ METAFORİK BİR ANALİZİ

2. Uluslararası12. Ulusal Sağlık veHastane İdaresiKongresi, 11 - 13 October 2018

ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERİN SAĞLIK HİZMETİTECRÜBELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

2. Uluslararası 12. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Turkey, 11 - 13 October 2018, pp.527-536

Tıpta Uzmanlaşmanın Nedenleri ve Sonuçları Üzerine Nitel Bir Araştırma

1. Uluslararası 11. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, 13 - 15 October 2017

İnternete Yönelik Epistemolojik İnancın Hastalık Perspektifiyle Değerlendirilmesi

1. Uluslar arası 11. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Trabzon, Turkey, 13 - 15 October 2017

A Qualitative Research on Causes and Consequences the Specialization in Medicine

1. International 11. Health and Hospital Administration Conference, 13 - 15 October 2017

The Ministers of Health in Turkey From Past to Present

Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Berlin Konferansı, 18 - 21 May 2017

SAĞLIK SEKTÖRÜNDE SOSYAL BİR MİSYON ÖRNEĞİ SOSYAL GİRİŞİMCİLİK

INTERNATIONAL CONGRESS OF MANAGEMENTECONOMY AND POLICY, İstanbul, Turkey, 26 - 27 November 2016, vol.4, pp.4994-5003

Akademik Zaman Yönetimi Becerileri Üzerine Nitel Bir Araştırma

INTERNATIONAL CONGRESS OF MANAGEMENT ECONOMY AND POLICY, İstanbul, Turkey, 26 - 27 November 2016

Lisansüstü Öğrencilerde Tezden Kaytarma Davranışları

V. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, Turkey, 12 - 15 May 2016

Balanced Scorecard Applications in Health Care

International Healthcare Management Conference, 15 - 16 June 2015

Orta Düzey Yöneticilerde Efendi/Köle İkilemi

21. Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Turkey, 30 May - 01 June 2013

İnsan Yapımı Hastalıklar

6. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Turkey, 13 - 15 September 2012 Sustainable Development

Illich Haksız mı?

6. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Turkey, 13 - 15 September 2012

Karikatürlerin Yönetsel Analizi

20. Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Turkey, 24 - 26 May 2012

İnformal Bilgi Kaynağı Olarak Sosyal Paylaşım Siteleri: Facebook Kullanıcıları Üzerinde Bir Araştırma

Uluslararası Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi (International Congress on Knowledge, Economy & Management), 23 - 26 June 2011

Tanı ve Tedavi Hizmetlerinde Kullanılan İleri teknoloji Ürünü Cihazların Yan Etkilerinden Ne Kadar Haberdarız?

Uluslararası Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi (International Congress on Knowledge, Economy & Management), 23 - 25 June 2011

Hekim ve Hemşirelerin Zamanı Kullanma Eğilimlerinin Araştırılması

4. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Turkey, 4 - 07 February 2010

Books & Book Chapters

Örgütlerde İnformal Güç

in: Yönetimde informalite Buzdağının Görünmeyen Yüzü, Erdem Ramazan, Editor, Beta Yayınevi, pp.45-76, 2017