Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Bîrûnî’nin Dinler Tarihine Katkısı

Milel ve Nihal , vol.10, no.3, pp.85-110, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Dinler Tarihine Karşı Tutumları: Süleyman Demirel Üniversitesi Örneği

Türkiye’de Dinler Tarihi: Dünü, Bugünü ve Geleceği Sempozyumu, Turkey, 4 - 06 December 2009, vol.1, pp.704-725

Metrics

Publication

2

Project

3